Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox takes a long time to load the home page and constantly gets frozen

  • 2 απαντήσεις
  • 134 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από highlands2010

more options

When I log on to Firefox it takes a long time to load the home page (Sky.com) and when left for a length of time it freezes i.e. takes a long time to load.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

It's possible that you are having a problem with some Firefox add-on that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?

Whenever you have a problem with Firefox, whatever it is, you should make sure it's not caused by one (or more than one) of your installed add-ons, be it an extension, a theme or a plugin. To do that easily and cleanly, run Firefox in safe mode (don't forget to select Disable all add-ons when you start safe mode). If the problem disappears, you know it's from an add-on. Disable them all in normal mode, and enable them one at a time until you find the source of the problem. See this article for information about troubleshooting extensions and themes and this one for plugins.

If you need support for one of your add-ons, you'll have to contact its author.

If the problem does not disappear when all add-ons are disabled, please tell me, so we can work from there. Please have no fear of following my instructions to the line, as all can be easily undone.

more options

Hi Morbus

I've tried starting safe-mode with the add-ons disabled but it is still taking 1-2 minutes to load.

I've only recently installed firefox beta version and the add-ons are all standard.

I'm also expereincing problems with Google Chrome - 'resolving proxity' and 'google-analytics'. Chroms loads very slowly and i've tried to follow the guides to resolve the problems (deleting cashe etc) with only part success.

Any ideas what else could be slowing everything down and causing FF to take so long to load?


Thanks

DC