Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I reset all of the tool bars and browser address bar on Firfox?

  • 1 απάντηση
  • 42 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I deleted all of the tool bars including browswe address baron firefox and now can´t get them back. Firefox opens the last site used. (I have limited computer knowledgeble)

This happened

Every time Firefox opened

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; InfoPath.2)

Επιλεγμένη λύση

In Firefox 3.6 and later on Windows you can hide the menu bar via "View > Toolbars" or via the right click context menu on a toolbar. Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the menu bar temporarily. Go to "View > Toolbars" or right-click the menu bar or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide (click on an entry to toggle the state).

See also Restore the Menu bar in Firefox and http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 10

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

In Firefox 3.6 and later on Windows you can hide the menu bar via "View > Toolbars" or via the right click context menu on a toolbar. Press F10 or press and hold the Alt key down to bring up the menu bar temporarily. Go to "View > Toolbars" or right-click the menu bar or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide (click on an entry to toggle the state).

See also Restore the Menu bar in Firefox and http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization