Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Customising UI in 4beta2: hide new tab button

  • 1 απάντηση
  • 16 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

I want to know how to hide the new tab button especially when (to be specific) tabs[[overflow="true"] I have tried to modify this code:

.tabs-newtab-button { display: none } but during overflow the new tab button again shows up. This may not be the right place for such questions, still i needed a solution

Firefox version

4.0b1

Operating system

Windows 7

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:2.0b1) Gecko/20100630 Firefox/4.0b1

Plugins installed

  • -Shockwave Flash 10.1 r53
  • 4.0.50524.0
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.3"

Επιλεγμένη λύση

Try: #new-tab-button, .tabs-newtab-button { display: none; } You can also drag the new tab button back in the Customize window (View > Toolbars > Customize)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Try: #new-tab-button, .tabs-newtab-button { display: none; } You can also drag the new tab button back in the Customize window (View > Toolbars > Customize)