Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why does Firefox open another Start Page tab everytime I hit the home key (which take me to my homepage on the current tab)?

  • 3 απαντήσεις
  • 78 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I hit the home key Firefox takes me back to my homepage (AOL) but also opens up a new Mozilla Firefox Start Page tab. I end up with a whole bunch of unwanted tabs.

This happened

Every time Firefox opened

== always

Επιλεγμένη λύση

Hello Ginna.

Please check the following: Click on Tools> Options. Then click on General. Now, it should say: http://aol.com/ (or similar), but please check if it has anything after that. For example, if there is a | after it, that tells FF to open up 2 pages when you hit the home button: AOL and the other page, which in this case is a blank page.

If you see a | in there, go ahead and adjust it or remove it, if you'd like. If not, please report back here and let me know!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 6

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello Ginna.

Please check the following: Click on Tools> Options. Then click on General. Now, it should say: http://aol.com/ (or similar), but please check if it has anything after that. For example, if there is a | after it, that tells FF to open up 2 pages when you hit the home button: AOL and the other page, which in this case is a blank page.

If you see a | in there, go ahead and adjust it or remove it, if you'd like. If not, please report back here and let me know!

more options

I tried this and it didn't work (not sure if my problem is exactly the same). When I installed FF 3.6, it migrated my settings from IE8. I have three home pages. When i click on the home button, rather than opening the home pages starting from my currently active tab (as IE does), it appends three new tabs; if i hit it again, then three more. Next thing I know i have about 12 tabs open when all i wanted was to refresh the original three. There must be a setting or add in that will allow me to do this.

more options

That is how it works in Firefox. Firefox doesn't replace already open tabs if you click the Home button. You can either refresh pen tabs (right-click: Reload All Tabs) or close all tabs except the current tab (right-click a tab and Close Other Tabs) and reload the home pages.

See also: