Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

firefox randomly reports good extensions as outdated or incompatible

  • 1 απάντηση
  • 7 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από the-edmeister

more options

I have nero backup set for incremental backup at 1330 hrs weekly/sturday. After the backup Firefox report "Download Sort" and forecastbar as incompatible, where they were originally reported as compatible. Had to install roboform twice as site for downloading update was not up to date itself. This may have been part of issue as FF is sensitive to how may remove/installs it does in a session.

This happened

Every time Firefox opened

== After install of Roboform upgrade and remove reinstall because of wrong version.

Επιλεγμένη λύση

Sorry, I am not familiar with Nero Backup, but Firefox is sensitive to other programs messing with Firefox data files, especially when Firefox is running. I really can't see why a backup program that is making a copy of Firefox data files would cause a problem like that, while Firefox is closed. If Firefox was open when the backups were made, who knows what got broken and why.

Any chance that Firefox was running at the times those backups were made?

As a note, Firefox doesn't carry compatibility information for all extensions in the Firefox user data files, it gets that information from the Addons Mozilla Org server as it needs it, or when you "Check for Updates" for extensions. That said, Roboform isn't hosted at AMO any longer so it wouldn't / shouldn't be effected in the same manner that AMO hosted extensions are.

I don't know the answer, except to not have Nero Backup for the backups when Firefox is running. l recommend that you contact Nero Support to see if they have an answer for you. IMO, I think that Nero may have some fixing to do with their Backup application to be compatible with Firefox 3.6 versions.

Norton was causing a similar problem with extensions compatibility back in Feb & Mar, but they were causing that problem every time their users were opening Firefox for the first time after a PC startup or a restart routine. Those clowns at Norton were deleting a key extension file, where the compatibility information in Firefox user data files is stored, when Windows was started.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Sorry, I am not familiar with Nero Backup, but Firefox is sensitive to other programs messing with Firefox data files, especially when Firefox is running. I really can't see why a backup program that is making a copy of Firefox data files would cause a problem like that, while Firefox is closed. If Firefox was open when the backups were made, who knows what got broken and why.

Any chance that Firefox was running at the times those backups were made?

As a note, Firefox doesn't carry compatibility information for all extensions in the Firefox user data files, it gets that information from the Addons Mozilla Org server as it needs it, or when you "Check for Updates" for extensions. That said, Roboform isn't hosted at AMO any longer so it wouldn't / shouldn't be effected in the same manner that AMO hosted extensions are.

I don't know the answer, except to not have Nero Backup for the backups when Firefox is running. l recommend that you contact Nero Support to see if they have an answer for you. IMO, I think that Nero may have some fixing to do with their Backup application to be compatible with Firefox 3.6 versions.

Norton was causing a similar problem with extensions compatibility back in Feb & Mar, but they were causing that problem every time their users were opening Firefox for the first time after a PC startup or a restart routine. Those clowns at Norton were deleting a key extension file, where the compatibility information in Firefox user data files is stored, when Windows was started.