Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Win7 FF4.0b2 Displays pages with hard-to-rad light blue type, can't adjust

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Running 64-bit Win7 Problem occurs in FF4.0b2 - reverted to FF3.6.8 because couldn't fix All pages display in hard-to-read light blue type. Sites should set color but don't. Problem is unique to 4.0b2 - not a Win7 display problem.

== Yesterday at undetermined point, after restart

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Did you check the settings? Tools > Options > Content : Fonts & Colors: Colors


Create a new profile as a test to check if your current profile is causing the problems See [[Basic Troubleshooting|#Make_a_new_profile|Basic Troubleshooting:Make a new profile]] There may be extensions and plugins installed by default in a new profile, so check that in "Tools > Add-ons > Extensions & Plugins" If that new profile works then you can transfer some files from the old profile to that new profile (be careful not to copy corrupted files) See http://kb.mozillazine.org/Transferring_data_to_a_new_profile_-_Firefox