Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

4b2 causes problem with javascript

  • 1 απάντηση
  • 20 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Error after upgrading

This happened

Every time Firefox opened

after upgrading to 4b2

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152)

Επιλεγμένη λύση

Start Firefox in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

If it does work in Safe-mode then disable all your extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears. You can use "Disable all add-ons" on the Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode start window to disable all extensions. You have to close and restart Firefox after each change via "File > Exit" (Mac: "Firefox > Quit"; Linux: "File > Quit")


You can also discuss issues with Namoroka 3.6 and Minefield 4.0 nightly and alpha/beta builds at the MozillaZine Firefox Builds forum. That forum is better suited to discuss such issues. You need to register on the MozillaZine forum site in order to post at that forum.

See http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=23

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Start Firefox in Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

If it does work in Safe-mode then disable all your extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears. You can use "Disable all add-ons" on the Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode start window to disable all extensions. You have to close and restart Firefox after each change via "File > Exit" (Mac: "Firefox > Quit"; Linux: "File > Quit")


You can also discuss issues with Namoroka 3.6 and Minefield 4.0 nightly and alpha/beta builds at the MozillaZine Firefox Builds forum. That forum is better suited to discuss such issues. You need to register on the MozillaZine forum site in order to post at that forum.

See http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=23