Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

navigation not working properly

  • 1 απάντηση
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 31 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Firefox has difficulty navigating nested frame sets. I posted this problem in detail several days ago but have not received your response. Initial Frame set is overridden. Its suppose to place secondary frameset within the splash screen frame of the first. Result is that Navigation menus are lost. Please respond. This is a critical problem for me. Thank you

URL of affected sites

http://www.johncregar.com

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Firefox has difficulty navigating nested frame sets. I posted this problem in detail several days ago but have not received your response. Initial Frame set is overridden. Its suppose to place secondary frameset within the splash screen frame of the first. Result is that Navigation menus are lost. Please respond. This is a critical problem for me. Thank you == URL of affected sites == http://www.johncregar.com == User Agent == Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

See http://www.w3.org/TR/REC-html40/present/frames.html#h-16.3

You need to specify the name of the frame and not the id <frameset rows="*" cols="186,1454" frameborder="no">

 <frame src="Menu-Port.html" frameborder="no" scrolling="auto" noresize="noresize" name="Menu Bar" />
 <frame src="SPLASH.html" frameborder="no" scrolling="auto" name="MAIN" />

</frameset> (/forum/1/738929)