Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes at startup in safe mode and new profile

  • 1 απάντηση
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από AnonymousUser

more options

Firefox will not start without crashing. I have tried safe mode, new profile, and followed the instructions at http://support.mozilla.com/en-US/kb/Firefox+crashes+when+you+open+it

I am not sure what to do next.

Crash ID(s)

bp-34e67aa2-21b8-437c-847a-c3ccf2100728

User Agent

Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.5.24 Version/10.54

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

When I restarted the computer Firefox worked again.

Maybe this should be added to the help documentation.