Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

The address bar, back button, forward button and refresh is not visible. How do I change that?

  • 1 απάντηση
  • 128 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1686 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Shawn

more options

The address bar, back button, forward button and refresh does not show. How do I change that setting?

Επιλεγμένη λύση

Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)

Press ALT+ V T M (CTRL+V T M on Macs) on your keyboard. This should restore the menu bar (Firefox 3.6)

Other toolbars

View|Toolbars|Select the desired Toolbar

Other steps to try

Try restoring the default set by going to View|Toolbars|Customize| Restore Default Set. This will put the toolbars back in the default place

Safe Mode

You May need to reset toolbars and controls via Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode Make sure you completely close Firefox first. When you get to the Safe Mode window, select Reset toolbars and controls and then Make Changes and Restart.

Links:

Restore the Menu bar in Firefox

Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing

Hope this helps!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 9

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)

Press ALT+ V T M (CTRL+V T M on Macs) on your keyboard. This should restore the menu bar (Firefox 3.6)

Other toolbars

View|Toolbars|Select the desired Toolbar

Other steps to try

Try restoring the default set by going to View|Toolbars|Customize| Restore Default Set. This will put the toolbars back in the default place

Safe Mode

You May need to reset toolbars and controls via Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode Make sure you completely close Firefox first. When you get to the Safe Mode window, select Reset toolbars and controls and then Make Changes and Restart.

Links:

Restore the Menu bar in Firefox

Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing

Hope this helps!