Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

When I view a particular website some of the content (the telephone number in this case) appears briefly and then disappears. But when viewing the same website in safe mode the content is visible.

 • 1 απάντηση
 • 69 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 36 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

When I view a particular website some the content (the telephone number in this case) appears briefly and then disappears. But when viewing the same website in safe mode its ok the content is visible

This happened

Every time Firefox opened

3 days ago

Troubleshooting information

 Application Basics
    Name     Firefox
    Version     3.6.7
    Profile Directory
     Open Containing Folder
    Installed Plugins
     about:plugins
    Build Configuration
     about:buildconfig
 Extensions
    Name
    Version
    Enabled
    ID
    Microsoft .NET Framework Assistant     1.1     true     {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}
    Skype extension for Firefox     3.3.0.3971     true     
    Xmarks     3.6.7     true     foxmarks@kei.com
 Modified Preferences
   Name
   Value
    accessibility.typeaheadfind.flashBar     0
    browser.history_expire_days.mirror     180
    browser.history_expire_days_min     3
    browser.places.importBookmarksHTML     false
    browser.places.importDefaults     false
    browser.places.leftPaneFolderId     -1
    browser.places.migratePostDataAnnotations     false
    browser.places.smartBookmarksVersion     2
    browser.places.updateRecentTagsUri     false
    browser.startup.homepage     http://www.google.co.uk
    browser.startup.homepage_override.mstone     rv:1.9.2.7
    dom.max_script_run_time     1800
    extensions.lastAppVersion     3.6.7
    general.useragent.extra.microsoftdotnet     (.NET CLR 3.5.30729)
    network.cookie.lifetimePolicy     2
    network.cookie.prefsMigrated     true
    places.last_vacuum     1279193068
    print.print_printer     Samsung ML-2010 Series
    print.printer_CutePDF_Writer.print_bgcolor     false
    print.printer_CutePDF_Writer.print_bgimages     false
    print.printer_CutePDF_Writer.print_command
    print.printer_CutePDF_Writer.print_downloadfonts     false
    print.printer_CutePDF_Writer.print_edge_bottom     0
    print.printer_CutePDF_Writer.print_edge_left     0
    print.printer_CutePDF_Writer.print_edge_right     0
    print.printer_CutePDF_Writer.print_edge_top     0
    print.printer_CutePDF_Writer.print_evenpages     true
    print.printer_CutePDF_Writer.print_footercenter
    print.printer_CutePDF_Writer.print_footerleft     &PT
    print.printer_CutePDF_Writer.print_footerright     &D
    print.printer_CutePDF_Writer.print_headercenter
    print.printer_CutePDF_Writer.print_headerleft     &T
    print.printer_CutePDF_Writer.print_headerright     &U
    print.printer_CutePDF_Writer.print_in_color     true
    print.printer_CutePDF_Writer.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_CutePDF_Writer.print_margin_left     0.5
    print.printer_CutePDF_Writer.print_margin_right     0.5
    print.printer_CutePDF_Writer.print_margin_top     0.5
    print.printer_CutePDF_Writer.print_oddpages     true
    print.printer_CutePDF_Writer.print_orientation     0
    print.printer_CutePDF_Writer.print_pagedelay     500
    print.printer_CutePDF_Writer.print_paper_data     9
    print.printer_CutePDF_Writer.print_paper_height     297.00
    print.printer_CutePDF_Writer.print_paper_size_type     1
    print.printer_CutePDF_Writer.print_paper_size_unit     1
    print.printer_CutePDF_Writer.print_paper_width     210.00
    print.printer_CutePDF_Writer.print_reversed     false
    print.printer_CutePDF_Writer.print_scaling     0.70
    print.printer_CutePDF_Writer.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_CutePDF_Writer.print_to_file     false
    print.printer_CutePDF_Writer.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_CutePDF_Writer.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_CutePDF_Writer.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_CutePDF_Writer.print_unwriteable_margin_top     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_bgcolor     false
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_bgimages     false
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_command
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_downloadfonts     false
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_edge_bottom     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_edge_left     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_edge_right     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_edge_top     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_evenpages     true
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_footercenter
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_footerleft     &PT
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_footerright     &D
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_headercenter
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_headerleft     &T
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_headerright     &U
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_in_color     true
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_margin_bottom     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_margin_left     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_margin_right     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_margin_top     0.5
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_oddpages     true
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_orientation     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_pagedelay     500
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_paper_data     9
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_paper_height     11.00
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_paper_size_type     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_paper_size_unit     1
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_paper_width     8.50
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_reversed     false
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_scaling     0.70
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_shrink_to_fit     true
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_to_file     false
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_unwriteable_margin_bottom     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_unwriteable_margin_left     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_unwriteable_margin_right     0
    print.printer_Samsung_ML-2010_Series.print_unwriteable_margin_top     0
    privacy.clearOnShutdown.downloads     false
    privacy.clearOnShutdown.formdata     false
    privacy.clearOnShutdown.history     false
    privacy.clearOnShutdown.sessions     false
    privacy.cpd.siteSettings     true
    privacy.item.cookies     true
    privacy.sanitize.migrateFx3Prefs     true
    privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown     true
    privacy.sanitize.timeSpan     0
    security.warn_viewing_mixed     false

Firefox version

3.6.7

Operating system

Windows XP

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7 (.NET CLR 3.5.30729)

Plugins installed

 • -Version 1.2.0.0
 • NapsterLink
 • 6.0.12.1675
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealJukebox Netscape Plugin
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Default Plug-in
 • Google Update
 • Shockwave Flash 10.0 r42
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5
 • Picasa plugin
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • Npdsplay dll
 • DRM Store Netscape Plugin
 • DRM Netscape Network Object

Επιλεγμένη λύση

Issues with phone numbers not displaying properly can be caused by the Skype extension (Tools > Add-ons > Extensions)

See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 6

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Issues with phone numbers not displaying properly can be caused by the Skype extension (Tools > Add-ons > Extensions)

See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems