Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Add-ons window does not appear when selected from Tools/Addons unless new tab opened first

  • 1 απάντηση
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από TonyE

more options

Addons window does not open when Tools/Addons selected, unless New Tab (blank) selected first. Is there a fix, or is this a bug

This happened

Every time Firefox opened

== upgraded to 3.0

Επιλεγμένη λύση

This is an issue with one of your add-ons, Mr Tech Toolkit, it is a known problem but I know of no fix, though there are some workarounds.

In the Mr Tech Toolkit options, on the "Manager Hacks > Behaviour" section, you will have "Select Window Target" set to "New Tab". A workaround is to change it to "New Window"

Another workaround is to use a bookmark to open the add-ons manager in a tab. Create a bookmark with the following location: chrome://mozapps/content/extensions/extensions.xul

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

This is an issue with one of your add-ons, Mr Tech Toolkit, it is a known problem but I know of no fix, though there are some workarounds.

In the Mr Tech Toolkit options, on the "Manager Hacks > Behaviour" section, you will have "Select Window Target" set to "New Tab". A workaround is to change it to "New Window"

Another workaround is to use a bookmark to open the add-ons manager in a tab. Create a bookmark with the following location: chrome://mozapps/content/extensions/extensions.xul