Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I'd like to save the URLs of the group of pages tabbed in one particular FF window to be reloaded en masse when I use FF again some time in the future

  • 1 απάντηση
  • 92 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από the-edmeister

more options

I have a lot of browser tabs currently and I will not have finished using them by the time I next reboot, shutting down Firefox. On the other hand there are too many to fit neatly in one FF window so I've opened a 2nd window and moved a bunch over. Now I want to know how I can make sure FF will remember all the tab URLs when I start it again - and how I can be sure it will load them up in separate windows as presently. Because I have a feeling it will just dump them all in the one window. But there's too many to make that useful! On Opera you can save a 'session' with a particular selection of tabbed URLs, under a particular name, and then reload that session later. You can even start up several past sessions as separate windows at the same time. In that way you can select which groups of previous tabs you want to recall when. I'd like that in Firefox but I can't see anything to create it. :) What will happen for instance when I close the two current windows before rebooting? I suspect I will lose the record of the URLs in the window that is closed first, and only those of the 2nd to be recalled will come back when re-starting it. Basically there needs to be a "Save Group of Tabs" option on the File menu near "Save Page As...". On the other hand maybe this facility already exists and I just don't know how to find it?

Επιλεγμένη λύση

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Take a look at these extensions at AMO for those features.