Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

i hid the toolbar(file,edit,bookmarks,history...etc.) backward,forward arrow and home icon also,how to show it again???tnx

  • 2 απαντήσεις
  • 63 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 45 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Shawn

more options

i hid the toolbar(file,edit,bookmarks,history...etc.) backward,forward arrow and home icon also,how to show it again???tnx

This happened

Just once or twice

== last night

Επιλεγμένη λύση

Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)

Press ALT+ V T M (CTRL+V T M on Macs) on your keyboard. This should restore the menu bar (Firefox 3.6)

Other toolbars

View|Toolbars|Select the desired Toolbar

Other steps to try

Try restoring the default set by going to View|Toolbars|Customize| Restore Default Set. This will put the toolbars back in the default place

Safe Mode

You May need to reset toolbars and controls via Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode Make sure you completely close Firefox first. When you get to the Safe Mode window, select Reset toolbars and controls and then Make Changes and Restart.

Hope this helps!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 11

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)

Press ALT+ V T M (CTRL+V T M on Macs) on your keyboard. This should restore the menu bar (Firefox 3.6)

Other toolbars

View|Toolbars|Select the desired Toolbar

Other steps to try

Try restoring the default set by going to View|Toolbars|Customize| Restore Default Set. This will put the toolbars back in the default place

Safe Mode

You May need to reset toolbars and controls via Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode Make sure you completely close Firefox first. When you get to the Safe Mode window, select Reset toolbars and controls and then Make Changes and Restart.

Hope this helps!