Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Launching Mac FF 3.6.6 by clicking a link in Mail causes FF to start with 2 windows: my normal starting window & the window evoked by the link that was clicked.

  • 1 απάντηση
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Clicked a link in Apple mail launches FF (Mac 3.6.6) with two windows: The window that I normally see when double-clicking FF, and a window evoked by the clicked link.

This happened

Every time Firefox opened

== Upgraded to 3.6.6

Επιλεγμένη λύση

That is this bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=531552 - Firefox 3.6b opens two windows when opening external links

(please do not comment in bug reports)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

That is this bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=531552 - Firefox 3.6b opens two windows when opening external links

(please do not comment in bug reports)