Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I installed 4.0 and all of my bookmarks were there, so I uninstalled 3.6, reopened 4.0 and all of my bookmarks are gone.

  • 1 απάντηση
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από the-edmeister

more options

I installed Firefox 4.0 and all of my bookmarks were there, so I uninstalled 3.6, reopened 4.0 and all of my bookmarks are gone.

This happened

Just once or twice

== Today

Επιλεγμένη λύση

Sorry, it sounds like you selected the option to Remove my Firefox personal data and customizations when you uninstalled Firefox 3.6. That option removes all personal data for all versions of Firefox that you have installed.

Any chance that you made a backup of that data?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Sorry, it sounds like you selected the option to Remove my Firefox personal data and customizations when you uninstalled Firefox 3.6. That option removes all personal data for all versions of Firefox that you have installed.

Any chance that you made a backup of that data?