Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes randomly and won't recover my tabs

  • 3 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 56 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Moses

more options

I have been having trouble recently with my version of firefox, it worked fine up until just a little while ago. it started crashing frequently and randomly no matter what page I was on. then, it started refusing to recover my tabs after it had crashed or otherwise

what could be the problem?

Crash ID(s)

bp-c574fd76-4084-4a3d-a8ea-b66a32100712 7/12/2010 2:50 PM afa2f628-94e5-4f39-9d57-ae6cab83af75 7/12/2010 10:24 AM 639ef98b-4554-4fd8-b37a-2fbb0551f7f0 7/8/2010 2:10 PM bp-f704371b-3505-4f9d-b0e2-486f32100708 7/8/2010 10:34 AM bp-52bc83b6-0e7a-4cbf-a590-786662100704 7/4/2010 1:32 PM bp-e2e24c00-784c-4d60-9537-94d7d2100629 6/29/2010 2:33 PM bp-35029ca5-8ac0-47d6-ae75-980412100628 6/28/2010 11:10 PM bp-00d89ff8-9f57-4010-96c8-66b0d2100621 6/21/2010 10:08 PM f8b07dcd-53c6-430c-85a7-c4fb06e7bf52 6/20/2010 9:29 PM bp-6c676364-dba3-4bcd-9cd4-45fb52100619 6/19/2010 6:08 PM bp-acb76e80-5406-437a-baef-f44922100616 6/16/2010 8:27 PM bp-bd0c1617-1546-41f7-87c5-cf2302100616 6/16/2010 8:12 PM 5a7de630-c7cb-445d-a4c6-ecb6a81bdc02 6/12/2010 9:47 PM bp-f97174fd-acc5-4fbc-b336-ca8292100612 6/12/2010 7:57 PM bp-480fc22b-cbf9-4816-92b4-519e72100607 6/7/2010 8:56 PM bp-f7d0f9a8-8bd0-485e-9902-5c3112100607 6/7/2010 12:46 PM bp-05c67868-60bf-43fd-aab7-e3efb2100607 6/7/2010 12:45 PM bp-f2be22b9-241a-4bb7-9762-336ab2100504 5/4/2010 9:05 AM b376f673-37c9-434a-a11f-ab7975dcabd2 5/3/2010 6:39 PM d9a818c9-25a1-4efd-927f-4a2b1f7ae9ae 5/3/2010 4:30 PM bp-054e4026-d9c4-4001-a5af-1bbd32100502 5/2/2010 8:44 PM bp-68aace39-3547-482f-b354-039b22100501 5/1/2010 4:34 PM b3b490b3-ca31-44c4-bf3d-784e2f40b2f6 4/17/2010 8:57 PM bp-0d8531cb-2476-44c1-8953-d9d262100415 4/15/2010 11:06 PM bp-7ecabd80-35fe-4489-8ee0-1f3382100410 4/10/2010 8:54 PM 773a7e63-672e-42a8-84f1-2059d8c977d4 4/5/2010 10:35 PM bp-2ca922ff-f2ad-47ae-aa8f-573522100404 4/4/2010 8:59 PM 09370270-2478-4f52-8597-df16620634ca 4/3/2010 2:04 PM f1e5e4f7-d057-46b2-8da2-89c530804030 3/28/2010 7:37 PM bp-246eb371-0e62-47df-8f37-55e562100328 3/28/2010 4:47 PM 695b0ef0-7883-4835-a126-d0efd208a5ff 3/28/2010 1:00 PM bp-0f21926b-a842-40d7-9aaa-18b762100313 3/13/2010 9:42 PM bp-21997feb-03db-437d-9fb6-521c72100311 3/11/2010 9:35 AM bp-27835729-f004-48e6-8df7-940452100309 3/9/2010 3:49 PM bp-99138290-9629-40da-adc7-f0bc32100309 3/9/2010 2:48 PM fd2ccf09-62ae-4bc3-9afa-e3f3098d8254 3/9/2010 1:54 PM 2446ee0d-9c75-4a64-b9b2-7d30582dadd4 3/7/2010 8:04 PM bp-c2b23a68-5e92-49fe-85b4-0e5c82100306 3/6/2010 11:13 PM bp-de902926-88af-49e1-aa2d-75bbd2100228 2/28/2010 8:50 PM bp-6d48de99-58e6-4095-9393-81b762100220 2/20/2010 10:36 PM f0ee1e79-9682-4c38-9355-6210d4bddda2 2/20/2010 10:05 PM c8dbc4ed-a0c5-4d31-b9ff-2742ef161525 2/10/2010 8:29 PM 6243102e-36c9-4536-900e-05d4d609adb5 2/8/2010 10:16 PM 3bcb44e6-9535-4ea2-ae2f-165b4da5da34 2/3/2010 9:31 PM 265cb0ac-9ae4-4719-a3d6-aff3933f5652 2/3/2010 9:19 PM bp-e9fbf14b-de42-4705-903f-f78972100130 1/30/2010 11:04 PM 556006ca-eb09-4d39-9837-385efbcafee0 1/16/2010 11:39 PM b3f2e7d1-38ca-4a4b-8545-072ef4e98f49 1/16/2010 1:43 PM bp-1d3ffa79-5019-4f9b-82f8-b2d022091221 12/21/2009 7:20 PM 0da2029b-d156-49a9-b5db-80eaea26a796 10/25/2009 4:46 PM 28823966-1da9-47c6-a667-3c62af95eaec 10/24/2009 6:24 PM bba3eb51-96a8-4548-b2d5-1f16c8a831a9 9/26/2009 7:58 PM

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Here is the crash signature [@F1675532825'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ]

And the first crashing thread is NPSWF32.dll__ which means your flash is old. I see that you have version 10.0.r45 which has several, unpatched holes in that version.

Download Flash Player 10.1 here

more options

alright, I've done that, now why wont it recover my tabs? it won't even ask me to save before closing.

more options

You can check if your settings are correct by going to Firefox does not ask to save tabs and windows on exit