Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox behaves differently with different PDF docs on my web site

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 25 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από DaveRo

more options

I am running Firefox 3.6.6 on Windows 7 Home Edition. When I update a PDF file on my web site, and I try the updated web page in my browser, Why does my browser prompt me to save the file with the updated file, but it displays inside the browser with other pdfs on my site? I get the same results with IE. The files are very similar, but yet, the browsers treats them differently.

I am running Firefox 3.6.6 on Windows 7 Home Edition. When I update a PDF file on my web site, and I try the updated web page in my browser, Why does my browser prompt me to save the file with the updated file, but it displays inside the browser with other pdfs on my site? I get the same results with IE. The files are very similar, but yet, the browsers treats them differently.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Possibly because when you access the file from your hard disk (I assume that's what you mean by "try the updated web page in my browser") and when you access it from a webserever, the file type is different. If you're brought up with windows you might think that the file type is determined by the extension (.pdf) but it's not. Depending on the webserver, your operating system, and your browser, it ought to depend on the 'mime type'

So try uploading the amended page to your webserver (in a test area) and see if it works off the web.