Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why so many crashes & bugs since Firefox release 3.6.3 ?

  • 3 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από AnonymousUser

more options

Why so many crashes since Firefox release 3.6.3 ? Problems with plugins, Problems with sites

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; OfficeLivePatch.1.3; OfficeLiveConnector.1.5; .NET4.0C; AskTbNG2V5/5.8.0.12304)

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

crashes or non responceives

more options

Most of the time non responceives

But also no Plugin update

Isn'it a problem with plugin container ?