Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

crash when printing

 • 4 απαντήσεις
 • 47 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 3 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από TomVD

more options

If i print with firefox (3.6.6) or thunderbird (3.1) the crash every time. Linux slack, cups 1.4.4

Crash ID(s)

45563ed1-9ce9-4ab9-80e2-321e82100629

Troubleshooting information

 Informazioni di base


    Nome
    Firefox


    Versione
    3.6.6


    Cartella del profilo


     Apri cartella


    Plugin installati


     about:plugins


    Configurazione build


     about:buildconfig


 Estensioni


    Nome


    Versione


    Attiva


    ID


    AFDigitale Plugin
    1.0
    true
    {25a8010e-d148-11da-95b8-00e08161165f}


    Barra degli strumenti di Facebook
    1.4.5
    true
    firefox@facebook.com


    Chromifox Companion
    1.2
    true
    cfxHelper@Triton


    ColorfulTabs
    4.6.1
    true
    {0545b830-f0aa-4d7e-8820-50a4629a56fe}


    Dizionario italiano
    3.1
    true
    it-IT@dictionaries.addons.mozilla.org


    Extended Copy Menu
    1.6.1
    true
    {2E18002D-DF43-4c65-9FDA-40D02F066D9E}


    FacePAD: Facebook Photo Album Downloader
    0.7.3
    true
    facepad@lazyrussian.com


    FirePHP
    0.4.3
    true
    FirePHPExtension-Build@firephp.org


    FireTray
    0.2.3
    true
    {9533f794-00b4-4354-aa15-c2bbda6989f8}


    Firebug
    1.5.4
    true
    firebug@software.joehewitt.com


    Firecookie
    1.0.2
    true
    firecookie@janodvarko.cz


    Flagfox
    4.0.6
    true
    {1018e4d6-728f-4b20-ad56-37578a4de76b}


    Forecastfox
    0.9.10.2
    true
    {0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3}


    Googlepedia
    0.6.1
    true
    {1ABADB6E-DC4B-11DA-9F70-791A9CD9513E}


    JavaScript Deobfuscator
    1.5.5
    true
    jsdeobfuscator@adblockplus.org


    Key Manager
    0.1.3.20090714
    true
    {772c690c-ee0f-4c26-bf8c-5e0ed9ae59c4}


    MeasureIt
    0.4
    true
    {75CEEE46-9B64-46f8-94BF-54012DE155F0}


    NetVideoHunter
    1.3
    true
    netvideohunter@netvideohunter.com


    Nightly Tester Tools
    2.0.3
    true
    {8620c15f-30dc-4dba-a131-7c5d20cf4a29}


    NoScript
    1.9.9.97
    true
    {73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232}


    Page Speed
    1.8.3
    true    Print/Print Preview
    0.7
    true
    {19EB90DC-A456-458b-8AAC-616D91AAFCE1}


    Searchbar Autosizer
    1.4.5
    true
    {655397ca-4766-496b-b7a8-3a5b176ee4c2}


    Second Search
    0.5.2009091201
    true
    {0AE5CAA4-8BAB-11DB-AF59-ED4B56D89593}


    Silvermel and Charamel XT
    1.3.5
    true
    silvermelxt@pardal.de


    Splash
    2.0.2
    true
    splash@aldreneo.com


    Tab Mix Plus
    0.3.8.4
    true    Tab Scope
    0.3.2
    true
    tabscope@xuldev.org


    TinEye Reverse Image Search
    0.7.1
    true
    tineye@ideeinc.com


    TinyUrl Creator
    2.0
    true
    {89736E8E-4B14-4042-8C75-AD00B6BD3900}


    URL Link
    2.03.3
    true
    {139a120b-c2ea-41d2-bf70-542d9f063dfd}


    Universal Print
    0.4.23
    true    Update Notifier
    0.1.5.5
    true
    {95f24680-9e31-11da-a746-0800200c9a66}


    VMware Remote Console Plug-in
    2.5.0.122581
    true
    VMwareVMRC@vmware.com


    VacuumPlaces Extension
    0.2
    true
    VacuumPlaces@revertron.com


    Web Developer
    1.1.8
    true    text/plain
    1.1.9.2
    true    Noia 2.0 eXtreme OPT
    3.76
    true
    noia2_option@kk.noia


    Exif Viewer
    1.55
    true
    exif_viewer@mozilla.doslash.org


    PHP Developer Toolbar
    2.2.3
    true
    php_dev_bar@php_dev_bar.org


    Novell Moonlight
    2.99.0.7
    true
    moonlight@novell.com


 Preferenze modificate


   Nome


   Valore


    accessibility.typeaheadfind
    true


    accessibility.typeaheadfind.flashBar
    0


    browser.history_expire_days.mirror
    180


    browser.places.createdSmartBookmarks
    true


    browser.places.importBookmarksHTML
    false


    browser.places.importDefaults
    false


    browser.places.leftPaneFolderId
    -1


    browser.places.migratePostDataAnnotations
    false


    browser.places.smartBookmarksVersion
    2


    browser.places.updateRecentTagsUri
    false


    browser.startup.homepage
    http://localhost/


    browser.startup.homepage_override.mstone
    rv:1.9.2.6


    browser.tabs.closeWindowWithLastTab
    false


    browser.tabs.loadBookmarksInBackground
    true


    browser.tabs.loadDivertedInBackground
    true


    browser.tabs.selectOwnerOnClose
    false


    browser.tabs.warnOnClose
    false


    browser.zoom.full
    false


    dom.event.contextmenu.enabled
    false


    extensions.lastAppVersion
    3.6.6


    font.default.x-unicode
    sans-serif


    font.default.x-western
    sans-serif


    font.language.group
    x-western


    font.minimum-size.x-western
    9


    font.name.monospace.x-unicode
    Bitstream Vera Sans Mono


    font.name.monospace.x-western
    Bitstream Vera Sans Mono


    font.name.sans-serif.x-unicode
    Bitstream Vera Sans


    font.name.sans-serif.x-western
    Bitstream Vera Sans


    font.name.serif.x-unicode
    Arioso


    font.name.serif.x-western
    Bitstream Vera Serif


    font.size.fixed.x-western
    13


    font.size.variable.x-unicode
    12


    font.size.variable.x-western
    13


    javascript.options.showInConsole
    true


    keyword.URL
    http://google.com/search?btnG=Google+Search&q=


    network.cookie.prefsMigrated
    true


    network.http.max-persistent-connections-per-proxy
    12


    network.http.pipelining.maxrequests
    6


    network.image.imageBehavior
    0


    network.protocol-handler.app.mailto
    /usr/local/thunderbird_3/thunderbird


    network.protocol-handler.app.mms
    /usr/local/bin/gmplayer


    network.protocol-handler.app.news
    /usr/local/thunderbird_3/thunderbird


    network.protocol-handler.app.picasa
    /opt/picasa/bin/picasa


    network.protocol-handler.external.picasa
    true


    network.protocol-handler.warn-external.mms
    false


    places.last_vacuum
    1274447857


    print.always_print_silent
    false


    print.postscript.paper_size
    A4


    print.print_bgcolor
    false


    print.print_bgimages
    false


    print.print_colorspace
    default


    print.print_downloadfonts
    false


    print.print_evenpages
    true


    print.print_in_color
    true


    print.print_margin_bottom
    0.500000012107193


    print.print_margin_left
    0.500000012107193


    print.print_margin_right
    0.500000012107193


    print.print_margin_top
    0.500000012107193


    print.print_oddpages
    true


    print.print_orientation
    0


    print.print_pagedelay
    500


    print.print_paper_data
    0


    print.print_paper_height
    297,00


    print.print_paper_name
    A4


    print.print_paper_size_type
    1


    print.print_paper_size_unit
    1


    print.print_paper_width
    210,00


    print.print_plex_name
    default


    print.print_printer
    HP2600


    print.print_resolution_name
    default


    print.print_scaling
    1,00


    print.print_shrink_to_fit
    true


    print.print_to_file
    false


    print.print_unwriteable_margin_bottom
    56


    print.print_unwriteable_margin_left
    25


    print.print_unwriteable_margin_right
    25


    print.print_unwriteable_margin_top
    25


    print.printer_Brother.print_bgcolor
    false


    print.printer_Brother.print_bgimages
    false


    print.printer_Brother.print_colorspace
    default


    print.printer_Brother.print_command
    lpr $ 


    print.printer_Brother.print_downloadfonts
    false


    print.printer_Brother.print_edge_bottom
    0


    print.printer_Brother.print_edge_left
    0


    print.printer_Brother.print_edge_right
    0


    print.printer_Brother.print_edge_top
    0


    print.printer_Brother.print_evenpages
    true


    print.printer_Brother.print_footercenter


    print.printer_Brother.print_footerleft
    &PT


    print.printer_Brother.print_footerright
    &D


    print.printer_Brother.print_headercenter


    print.printer_Brother.print_headerleft
    &T


    print.printer_Brother.print_headerright
    &U


    print.printer_Brother.print_in_color
    true


    print.printer_Brother.print_margin_bottom
    0.500000012107193


    print.printer_Brother.print_margin_left
    0.500000012107193


    print.printer_Brother.print_margin_right
    0.500000012107193


    print.printer_Brother.print_margin_top
    0.500000012107193


    print.printer_Brother.print_oddpages
    true


    print.printer_Brother.print_orientation
    0


    print.printer_Brother.print_pagedelay
    500


    print.printer_Brother.print_paper_data
    0


    print.printer_Brother.print_paper_height
    297,00


    print.printer_Brother.print_paper_name
    A4


    print.printer_Brother.print_paper_size_type
    1


    print.printer_Brother.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_Brother.print_paper_width
    210,00


    print.printer_Brother.print_plex_name
    default


    print.printer_Brother.print_resolution_name
    default


    print.printer_Brother.print_reversed
    false


    print.printer_Brother.print_scaling
    1,00


    print.printer_Brother.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_Brother.print_to_file
    false


    print.printer_Brother.print_unwriteable_margin_bottom
    56


    print.printer_Brother.print_unwriteable_margin_left
    25


    print.printer_Brother.print_unwriteable_margin_right
    25


    print.printer_Brother.print_unwriteable_margin_top
    25


    print.printer_CUPS/Brother.print_bgcolor
    false


    print.printer_CUPS/Brother.print_bgimages
    false


    print.printer_CUPS/Brother.print_colorspace
    default


    print.printer_CUPS/Brother.print_command
    lpr $ $ 


    print.printer_CUPS/Brother.print_downloadfonts
    true


    print.printer_CUPS/Brother.print_edge_bottom
    4


    print.printer_CUPS/Brother.print_edge_left
    4


    print.printer_CUPS/Brother.print_edge_right
    4


    print.printer_CUPS/Brother.print_edge_top
    4


    print.printer_CUPS/Brother.print_evenpages
    true


    print.printer_CUPS/Brother.print_footercenter


    print.printer_CUPS/Brother.print_footerleft


    print.printer_CUPS/Brother.print_footerright


    print.printer_CUPS/Brother.print_headercenter


    print.printer_CUPS/Brother.print_headerleft
    &T


    print.printer_CUPS/Brother.print_headerright


    print.printer_CUPS/Brother.print_in_color
    true


    print.printer_CUPS/Brother.print_margin_bottom
    0.275694


    print.printer_CUPS/Brother.print_margin_left
    0.275694


    print.printer_CUPS/Brother.print_margin_right
    0.275694


    print.printer_CUPS/Brother.print_margin_top
    0.275694


    print.printer_CUPS/Brother.print_oddpages
    true


    print.printer_CUPS/Brother.print_orientation
    0


    print.printer_CUPS/Brother.print_pagedelay
    500


    print.printer_CUPS/Brother.print_paper_data
    0


    print.printer_CUPS/Brother.print_paper_height
    297,00


    print.printer_CUPS/Brother.print_paper_name
    A4


    print.printer_CUPS/Brother.print_paper_size
    666


    print.printer_CUPS/Brother.print_paper_size_type
    1


    print.printer_CUPS/Brother.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_CUPS/Brother.print_paper_width
    210,00


    print.printer_CUPS/Brother.print_plex_name
    default


    print.printer_CUPS/Brother.print_resolution_name
    default


    print.printer_CUPS/Brother.print_reversed
    false


    print.printer_CUPS/Brother.print_scaling
    1,00


    print.printer_CUPS/Brother.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_CUPS/Brother.print_to_file
    false


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_bgcolor
    false


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_bgimages
    false


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_colorspace
    default


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_command
    lpr $ $ 


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_downloadfonts
    true


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_evenpages
    true


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_footercenter


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_footerleft
    &PT


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_footerright
    &D


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_headercenter


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_headerleft
    &T


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_headerright
    &U


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_in_color
    true


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_margin_bottom
    0.5


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_margin_left
    0.5


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_margin_right
    0.5


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_margin_top
    0.5


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_oddpages
    true


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_orientation
    0


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_pagedelay
    500


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_data
    0


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_height
    297,00


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_name
    A4


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_size
    0


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_size_type
    1


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_width
    210,00


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_plex_name
    default


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_resolution_name
    default


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_reversed
    false


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_scaling
    1,00


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_CUPS/Brother_test.print_to_file
    false


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_bgcolor
    false


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_bgimages
    false


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_colorspace
    default


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_command
    lpr $ $ 


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_downloadfonts
    true


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_evenpages
    true


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_footercenter


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_footerleft
    &PT


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_footerright
    &D


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_headercenter


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_headerleft
    &T


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_headerright
    &U


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_in_color
    true


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_margin_bottom
    0.5


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_margin_left
    0.5


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_margin_right
    0.5


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_margin_top
    0.5


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_oddpages
    true


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_orientation
    0


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_pagedelay
    500


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_data
    0


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_height
    279,40


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_name
    Letter


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_size
    0


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_size_type
    1


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_size_unit
    0


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_width
    215,90


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_plex_name
    default


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_resolution_name
    default


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_reversed
    false


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_scaling
    1,00


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_shrink_to_fit
    false


    print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_to_file
    false


    print.printer_CUPS/HP1100.print_bgcolor
    false


    print.printer_CUPS/HP1100.print_bgimages
    false


    print.printer_CUPS/HP1100.print_colorspace
    default


    print.printer_CUPS/HP1100.print_command
    lpr $ $ 


    print.printer_CUPS/HP1100.print_downloadfonts
    true


    print.printer_CUPS/HP1100.print_evenpages
    true


    print.printer_CUPS/HP1100.print_footercenter


    print.printer_CUPS/HP1100.print_footerleft
    &PT


    print.printer_CUPS/HP1100.print_footerright
    &D


    print.printer_CUPS/HP1100.print_headercenter


    print.printer_CUPS/HP1100.print_headerleft
    &T


    print.printer_CUPS/HP1100.print_headerright
    &U


    print.printer_CUPS/HP1100.print_in_color
    true


    print.printer_CUPS/HP1100.print_margin_bottom
    0.5


    print.printer_CUPS/HP1100.print_margin_left
    0.5


    print.printer_CUPS/HP1100.print_margin_right
    0.5


    print.printer_CUPS/HP1100.print_margin_top
    0.5


    print.printer_CUPS/HP1100.print_oddpages
    true


    print.printer_CUPS/HP1100.print_orientation
    0


    print.printer_CUPS/HP1100.print_pagedelay
    500


    print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_data
    0


    print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_height
    297,00


    print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_name
    A4


    print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_size
    0


    print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_size_type
    1


    print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_width
    210,00


    print.printer_CUPS/HP1100.print_plex_name
    default


    print.printer_CUPS/HP1100.print_resolution_name
    default


    print.printer_CUPS/HP1100.print_reversed
    false


    print.printer_CUPS/HP1100.print_scaling
    1,00


    print.printer_CUPS/HP1100.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_CUPS/HP1100.print_to_file
    false


    print.printer_CUPS/HP2600.print_bgcolor
    false


    print.printer_CUPS/HP2600.print_bgimages
    false


    print.printer_CUPS/HP2600.print_colorspace
    default


    print.printer_CUPS/HP2600.print_command
    lpr $ $ 


    print.printer_CUPS/HP2600.print_downloadfonts
    true


    print.printer_CUPS/HP2600.print_evenpages
    true


    print.printer_CUPS/HP2600.print_footercenter


    print.printer_CUPS/HP2600.print_footerleft
    &PT


    print.printer_CUPS/HP2600.print_footerright
    &D


    print.printer_CUPS/HP2600.print_headercenter


    print.printer_CUPS/HP2600.print_headerleft
    &T


    print.printer_CUPS/HP2600.print_headerright
    &U


    print.printer_CUPS/HP2600.print_in_color
    true


    print.printer_CUPS/HP2600.print_margin_bottom
    0.5


    print.printer_CUPS/HP2600.print_margin_left
    0.5


    print.printer_CUPS/HP2600.print_margin_right
    0.5


    print.printer_CUPS/HP2600.print_margin_top
    0.5


    print.printer_CUPS/HP2600.print_oddpages
    true


    print.printer_CUPS/HP2600.print_orientation
    0


    print.printer_CUPS/HP2600.print_pagedelay
    500


    print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_data
    0


    print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_height
    297,00


    print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_name
    A4


    print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_size
    0


    print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_size_type
    1


    print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_width
    210,00


    print.printer_CUPS/HP2600.print_plex_name
    default


    print.printer_CUPS/HP2600.print_resolution_name
    default


    print.printer_CUPS/HP2600.print_reversed
    false


    print.printer_CUPS/HP2600.print_scaling
    1,00


    print.printer_CUPS/HP2600.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_CUPS/HP2600.print_to_file
    false


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_bgcolor
    false


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_bgimages
    false


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_colorspace
    default


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_command
    lpr $ $ 


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_downloadfonts
    true


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_evenpages
    true


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_footercenter


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_footerleft
    &PT


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_footerright
    &D


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_headercenter


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_headerleft
    &T


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_headerright
    &U


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_in_color
    true


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_margin_bottom
    0.5


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_margin_left
    0.5


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_margin_right
    0.5


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_margin_top
    0.5


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_oddpages
    true


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_orientation
    0


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_pagedelay
    500


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_data
    0


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_height
    297,00


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_name
    A4


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_size
    0


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_size_type
    1


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_width
    210,00


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_plex_name
    default


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_resolution_name
    default


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_reversed
    false


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_scaling
    1,00


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_CUPS/HP2600C.print_to_file
    false


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_bgcolor
    false


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_bgimages
    false


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_colorspace
    default


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_command
    lpr $ $ 


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_downloadfonts
    true


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_edge_bottom
    4


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_edge_left
    4


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_edge_right
    4


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_edge_top
    4


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_evenpages
    true


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_footercenter


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_footerleft
    &PT


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_footerright
    &D


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_headercenter


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_headerleft
    &T


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_headerright
    &U


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_in_color
    false


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_margin_bottom
    0.5


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_margin_left
    0.5


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_margin_right
    0.5


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_margin_top
    0.5


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_oddpages
    true


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_orientation
    0


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_pagedelay
    500


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_data
    0


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_height
    297,00


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_name
    A4


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_size
    666


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_size_type
    1


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_width
    210,00


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_plex_name
    default


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_resolution_name
    default


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_reversed
    false


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_scaling
    1,00


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_CUPS/HP_3200.print_to_file
    false


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_bgcolor
    false


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_bgimages
    false


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_colorspace
    default


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_command
    lpr $ $ 


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_downloadfonts
    true


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_evenpages
    true


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_footercenter


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_footerleft
    &PT


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_footerright
    &D


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_headercenter


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_headerleft
    &T


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_headerright
    &U


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_in_color
    true


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_margin_bottom
    0.5


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_margin_left
    0.5


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_margin_right
    0.5


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_margin_top
    0.5


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_oddpages
    true


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_orientation
    0


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_pagedelay
    500


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_data
    0


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_height
    279,40


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_name
    Letter


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_size
    0


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_size_type
    1


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_size_unit
    0


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_width
    215,90


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_plex_name
    default


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_resolution_name
    default


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_reversed
    false


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_scaling
    1,00


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_CUPS/hp_colore.print_to_file
    false


    print.printer_HP1100.print_bgcolor
    false


    print.printer_HP1100.print_bgimages
    false


    print.printer_HP1100.print_colorspace
    default


    print.printer_HP1100.print_command
    lpr $ 


    print.printer_HP1100.print_downloadfonts
    false


    print.printer_HP1100.print_edge_bottom
    0


    print.printer_HP1100.print_edge_left
    0


    print.printer_HP1100.print_edge_right
    0


    print.printer_HP1100.print_edge_top
    0


    print.printer_HP1100.print_evenpages
    true


    print.printer_HP1100.print_footercenter


    print.printer_HP1100.print_footerleft
    &PT


    print.printer_HP1100.print_footerright
    &D


    print.printer_HP1100.print_headercenter


    print.printer_HP1100.print_headerleft
    &T


    print.printer_HP1100.print_headerright
    &U


    print.printer_HP1100.print_in_color
    true


    print.printer_HP1100.print_margin_bottom
    0.500000012107193


    print.printer_HP1100.print_margin_left
    0.500000012107193


    print.printer_HP1100.print_margin_right
    0.500000012107193


    print.printer_HP1100.print_margin_top
    0.500000012107193


    print.printer_HP1100.print_oddpages
    true


    print.printer_HP1100.print_orientation
    1


    print.printer_HP1100.print_pagedelay
    500


    print.printer_HP1100.print_paper_data
    0


    print.printer_HP1100.print_paper_height
    297,00


    print.printer_HP1100.print_paper_name
    A4


    print.printer_HP1100.print_paper_size_type
    1


    print.printer_HP1100.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_HP1100.print_paper_width
    210,00


    print.printer_HP1100.print_plex_name
    default


    print.printer_HP1100.print_resolution_name
    default


    print.printer_HP1100.print_reversed
    false


    print.printer_HP1100.print_scaling
    1,00


    print.printer_HP1100.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_HP1100.print_to_file
    false


    print.printer_HP1100.print_unwriteable_margin_bottom
    56


    print.printer_HP1100.print_unwriteable_margin_left
    25


    print.printer_HP1100.print_unwriteable_margin_right
    25


    print.printer_HP1100.print_unwriteable_margin_top
    25


    print.printer_HP2600.print_bgcolor
    false


    print.printer_HP2600.print_bgimages
    false


    print.printer_HP2600.print_colorspace
    default


    print.printer_HP2600.print_command
    lpr $ 


    print.printer_HP2600.print_downloadfonts
    false


    print.printer_HP2600.print_edge_bottom
    0


    print.printer_HP2600.print_edge_left
    0


    print.printer_HP2600.print_edge_right
    0


    print.printer_HP2600.print_edge_top
    0


    print.printer_HP2600.print_evenpages
    true


    print.printer_HP2600.print_footercenter


    print.printer_HP2600.print_footerleft
    &PT


    print.printer_HP2600.print_footerright
    &D


    print.printer_HP2600.print_headercenter


    print.printer_HP2600.print_headerleft
    &T


    print.printer_HP2600.print_headerright
    &U


    print.printer_HP2600.print_in_color
    true


    print.printer_HP2600.print_margin_bottom
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600.print_margin_left
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600.print_margin_right
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600.print_margin_top
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600.print_oddpages
    true


    print.printer_HP2600.print_orientation
    0


    print.printer_HP2600.print_pagedelay
    500


    print.printer_HP2600.print_paper_data
    0


    print.printer_HP2600.print_paper_height
    297,00


    print.printer_HP2600.print_paper_name
    A4


    print.printer_HP2600.print_paper_size_type
    1


    print.printer_HP2600.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_HP2600.print_paper_width
    210,00


    print.printer_HP2600.print_plex_name
    default


    print.printer_HP2600.print_resolution_name
    default


    print.printer_HP2600.print_reversed
    false


    print.printer_HP2600.print_scaling
    1,00


    print.printer_HP2600.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_HP2600.print_to_file
    false


    print.printer_HP2600.print_unwriteable_margin_bottom
    56


    print.printer_HP2600.print_unwriteable_margin_left
    25


    print.printer_HP2600.print_unwriteable_margin_right
    25


    print.printer_HP2600.print_unwriteable_margin_top
    25


    print.printer_HP2600C.print_bgcolor
    false


    print.printer_HP2600C.print_bgimages
    false


    print.printer_HP2600C.print_colorspace
    default


    print.printer_HP2600C.print_command
    lpr $ 


    print.printer_HP2600C.print_downloadfonts
    false


    print.printer_HP2600C.print_edge_bottom
    0


    print.printer_HP2600C.print_edge_left
    0


    print.printer_HP2600C.print_edge_right
    0


    print.printer_HP2600C.print_edge_top
    0


    print.printer_HP2600C.print_evenpages
    true


    print.printer_HP2600C.print_footercenter


    print.printer_HP2600C.print_footerleft
    &PT


    print.printer_HP2600C.print_footerright
    &D


    print.printer_HP2600C.print_headercenter


    print.printer_HP2600C.print_headerleft
    &T


    print.printer_HP2600C.print_headerright
    &U


    print.printer_HP2600C.print_in_color
    true


    print.printer_HP2600C.print_margin_bottom
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600C.print_margin_left
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600C.print_margin_right
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600C.print_margin_top
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600C.print_oddpages
    true


    print.printer_HP2600C.print_orientation
    0


    print.printer_HP2600C.print_pagedelay
    500


    print.printer_HP2600C.print_paper_data
    0


    print.printer_HP2600C.print_paper_height
    297,00


    print.printer_HP2600C.print_paper_name
    A4


    print.printer_HP2600C.print_paper_size_type
    1


    print.printer_HP2600C.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_HP2600C.print_paper_width
    210,00


    print.printer_HP2600C.print_plex_name
    default


    print.printer_HP2600C.print_resolution_name
    default


    print.printer_HP2600C.print_reversed
    false


    print.printer_HP2600C.print_scaling
    1,00


    print.printer_HP2600C.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_HP2600C.print_to_file
    false


    print.printer_HP2600C.print_unwriteable_margin_bottom
    56


    print.printer_HP2600C.print_unwriteable_margin_left
    25


    print.printer_HP2600C.print_unwriteable_margin_right
    25


    print.printer_HP2600C.print_unwriteable_margin_top
    25


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_bgcolor
    false


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_bgimages
    false


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_colorspace
    default


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_command
    lpr $ 


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_downloadfonts
    false


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_edge_bottom
    0


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_edge_left
    0


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_edge_right
    0


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_edge_top
    0


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_evenpages
    true


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_footercenter


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_footerleft
    &PT


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_footerright
    &D


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_headercenter


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_headerleft
    &T


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_headerright
    &U


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_in_color
    true


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_margin_bottom
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_margin_left
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_margin_right
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_margin_top
    0.500000012107193


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_oddpages
    true


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_orientation
    0


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_pagedelay
    500


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_data
    0


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_height
    297,00


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_name
    A4


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_size_type
    1


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_width
    210,00


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_plex_name
    default


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_resolution_name
    default


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_reversed
    false


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_scaling
    1,00


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_to_file
    false


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_unwriteable_margin_bottom
    56


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_unwriteable_margin_left
    25


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_unwriteable_margin_right
    25


    print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_unwriteable_margin_top
    25


    print.printer_PostScript/default.print_bgcolor
    false


    print.printer_PostScript/default.print_bgimages
    false


    print.printer_PostScript/default.print_colorspace
    default


    print.printer_PostScript/default.print_command
    lpr


    print.printer_PostScript/default.print_downloadfonts
    true


    print.printer_PostScript/default.print_edge_bottom
    4


    print.printer_PostScript/default.print_edge_left
    4


    print.printer_PostScript/default.print_edge_right
    4


    print.printer_PostScript/default.print_edge_top
    4


    print.printer_PostScript/default.print_evenpages
    true


    print.printer_PostScript/default.print_footercenter


    print.printer_PostScript/default.print_footerleft
    &PT


    print.printer_PostScript/default.print_footerright
    &D


    print.printer_PostScript/default.print_headercenter


    print.printer_PostScript/default.print_headerleft
    &T


    print.printer_PostScript/default.print_headerright
    &U


    print.printer_PostScript/default.print_in_color
    true


    print.printer_PostScript/default.print_margin_bottom
    0.5


    print.printer_PostScript/default.print_margin_left
    0.5


    print.printer_PostScript/default.print_margin_right
    0.5


    print.printer_PostScript/default.print_margin_top
    0.5


    print.printer_PostScript/default.print_oddpages
    true


    print.printer_PostScript/default.print_orientation
    0


    print.printer_PostScript/default.print_pagedelay
    500


    print.printer_PostScript/default.print_paper_data
    0


    print.printer_PostScript/default.print_paper_height
    297,00


    print.printer_PostScript/default.print_paper_name
    A4


    print.printer_PostScript/default.print_paper_size
    666


    print.printer_PostScript/default.print_paper_size_type
    1


    print.printer_PostScript/default.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_PostScript/default.print_paper_width
    210,00


    print.printer_PostScript/default.print_plex_name
    default


    print.printer_PostScript/default.print_printer
    PostScript/default


    print.printer_PostScript/default.print_resolution_name
    default


    print.printer_PostScript/default.print_reversed
    false


    print.printer_PostScript/default.print_scaling
    1,00


    print.printer_PostScript/default.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_PostScript/default.print_to_file
    true


    print.printer_Stampa_su_file.print_bgcolor
    false


    print.printer_Stampa_su_file.print_bgimages
    false


    print.printer_Stampa_su_file.print_colorspace
    default


    print.printer_Stampa_su_file.print_command
    lpr $ 


    print.printer_Stampa_su_file.print_downloadfonts
    false


    print.printer_Stampa_su_file.print_edge_bottom
    0


    print.printer_Stampa_su_file.print_edge_left
    0


    print.printer_Stampa_su_file.print_edge_right
    0


    print.printer_Stampa_su_file.print_edge_top
    0


    print.printer_Stampa_su_file.print_evenpages
    true


    print.printer_Stampa_su_file.print_footercenter


    print.printer_Stampa_su_file.print_footerleft
    &PT


    print.printer_Stampa_su_file.print_footerright
    &D


    print.printer_Stampa_su_file.print_headercenter


    print.printer_Stampa_su_file.print_headerleft
    &T


    print.printer_Stampa_su_file.print_headerright
    &U


    print.printer_Stampa_su_file.print_in_color
    true


    print.printer_Stampa_su_file.print_margin_bottom
    0.500000012107193


    print.printer_Stampa_su_file.print_margin_left
    0.500000012107193


    print.printer_Stampa_su_file.print_margin_right
    0.500000012107193


    print.printer_Stampa_su_file.print_margin_top
    0.500000012107193


    print.printer_Stampa_su_file.print_oddpages
    true


    print.printer_Stampa_su_file.print_orientation
    0


    print.printer_Stampa_su_file.print_pagedelay
    500


    print.printer_Stampa_su_file.print_paper_data
    0


    print.printer_Stampa_su_file.print_paper_height
    297,00


    print.printer_Stampa_su_file.print_paper_name
    A4


    print.printer_Stampa_su_file.print_paper_size_type
    1


    print.printer_Stampa_su_file.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_Stampa_su_file.print_paper_width
    210,00


    print.printer_Stampa_su_file.print_plex_name
    default


    print.printer_Stampa_su_file.print_resolution_name
    default


    print.printer_Stampa_su_file.print_reversed
    false


    print.printer_Stampa_su_file.print_scaling
    1,00


    print.printer_Stampa_su_file.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_Stampa_su_file.print_to_file
    false


    print.printer_Stampa_su_file.print_unwriteable_margin_bottom
    56


    print.printer_Stampa_su_file.print_unwriteable_margin_left
    25


    print.printer_Stampa_su_file.print_unwriteable_margin_right
    25


    print.printer_Stampa_su_file.print_unwriteable_margin_top
    25


    print.printer_fax.print_bgcolor
    false


    print.printer_fax.print_bgimages
    false


    print.printer_fax.print_colorspace
    default


    print.printer_fax.print_command
    lpr $ 


    print.printer_fax.print_downloadfonts
    false


    print.printer_fax.print_edge_bottom
    0


    print.printer_fax.print_edge_left
    0


    print.printer_fax.print_edge_right
    0


    print.printer_fax.print_edge_top
    0


    print.printer_fax.print_evenpages
    true


    print.printer_fax.print_footercenter


    print.printer_fax.print_footerleft
    &PT


    print.printer_fax.print_footerright
    &D


    print.printer_fax.print_headercenter


    print.printer_fax.print_headerleft
    &T


    print.printer_fax.print_headerright
    &U


    print.printer_fax.print_in_color
    true


    print.printer_fax.print_margin_bottom
    0.500000012107193


    print.printer_fax.print_margin_left
    0.500000012107193


    print.printer_fax.print_margin_right
    0.500000012107193


    print.printer_fax.print_margin_top
    0.500000012107193


    print.printer_fax.print_oddpages
    true


    print.printer_fax.print_orientation
    0


    print.printer_fax.print_pagedelay
    500


    print.printer_fax.print_paper_data
    0


    print.printer_fax.print_paper_height
    297,00


    print.printer_fax.print_paper_name
    A4


    print.printer_fax.print_paper_size_type
    1


    print.printer_fax.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_fax.print_paper_width
    210,00


    print.printer_fax.print_plex_name
    default


    print.printer_fax.print_resolution_name
    default


    print.printer_fax.print_reversed
    false


    print.printer_fax.print_scaling
    1,00


    print.printer_fax.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_fax.print_to_file
    false


    print.printer_fax.print_unwriteable_margin_bottom
    56


    print.printer_fax.print_unwriteable_margin_left
    25


    print.printer_fax.print_unwriteable_margin_right
    25


    print.printer_fax.print_unwriteable_margin_top
    25


    print.printer_server.print_bgcolor
    false


    print.printer_server.print_bgimages
    false


    print.printer_server.print_colorspace
    default


    print.printer_server.print_command
    lpr $ 


    print.printer_server.print_downloadfonts
    false


    print.printer_server.print_edge_bottom
    0


    print.printer_server.print_edge_left
    0


    print.printer_server.print_edge_right
    0


    print.printer_server.print_edge_top
    0


    print.printer_server.print_evenpages
    true


    print.printer_server.print_footercenter


    print.printer_server.print_footerleft
    &PT


    print.printer_server.print_footerright
    &D


    print.printer_server.print_headercenter


    print.printer_server.print_headerleft
    &T


    print.printer_server.print_headerright
    &U


    print.printer_server.print_in_color
    true


    print.printer_server.print_margin_bottom
    0.500000012107193


    print.printer_server.print_margin_left
    0.500000012107193


    print.printer_server.print_margin_right
    0.500000012107193


    print.printer_server.print_margin_top
    0.500000012107193


    print.printer_server.print_oddpages
    true


    print.printer_server.print_orientation
    0


    print.printer_server.print_pagedelay
    500


    print.printer_server.print_paper_data
    0


    print.printer_server.print_paper_height
    297,00


    print.printer_server.print_paper_name
    A4


    print.printer_server.print_paper_size_type
    1


    print.printer_server.print_paper_size_unit
    1


    print.printer_server.print_paper_width
    210,00


    print.printer_server.print_plex_name
    default


    print.printer_server.print_resolution_name
    default


    print.printer_server.print_reversed
    false


    print.printer_server.print_scaling
    1,00


    print.printer_server.print_shrink_to_fit
    true


    print.printer_server.print_to_file
    false


    print.printer_server.print_unwriteable_margin_bottom
    56


    print.printer_server.print_unwriteable_margin_left
    25


    print.printer_server.print_unwriteable_margin_right
    25


    print.printer_server.print_unwriteable_margin_top
    25


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_colorspace
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_downloadfonts
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_jobtitle
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_num_copies
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_orientation
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_paper_size
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_plex
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_printincolor
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_resolution
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_spoolercommand
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.colorspace.0.name
    default


    print.tmp.printerfeatures.Brother.colorspace.count
    1


    print.tmp.printerfeatures.Brother.has_special_printerfeatures
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.orientation.0.name
    portrait


    print.tmp.printerfeatures.Brother.orientation.1.name
    landscape


    print.tmp.printerfeatures.Brother.orientation.count
    2


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.0.height_mm
    210


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.0.is_inch
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.0.name
    A5


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.0.width_mm
    148


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.1.height_mm
    297


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.1.is_inch
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.1.name
    A4


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.1.width_mm
    210


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.2.height_mm
    420


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.2.is_inch
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.2.name
    A3


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.2.width_mm
    297


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.3.height_mm
    279


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.3.is_inch
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.3.name
    Letter


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.3.width_mm
    215


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.4.height_mm
    355


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.4.is_inch
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.4.name
    Legal


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.4.width_mm
    215


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.5.height_mm
    431


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.5.is_inch
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.5.name
    Tabloid


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.5.width_mm
    279


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.6.height_mm
    254


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.6.is_inch
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.6.name
    Executive


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.6.width_mm
    190


    print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.count
    7


    print.tmp.printerfeatures.Brother.plex.0.name
    default


    print.tmp.printerfeatures.Brother.plex.count
    1


    print.tmp.printerfeatures.Brother.resolution.0.name
    default


    print.tmp.printerfeatures.Brother.resolution.count
    1


    print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_colorspace_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_downloadfonts_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_jobtitle_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_orientation_change
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_paper_size_change
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_plex_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_printincolor_change
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_resolution_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_spoolercommand_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_colorspace
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_downloadfonts
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_jobtitle
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_num_copies
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_orientation
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_paper_size
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_plex
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_printincolor
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_resolution
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_spoolercommand
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.colorspace.0.name
    default


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.colorspace.count
    1


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.has_special_printerfeatures
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.orientation.0.name
    portrait


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.orientation.1.name
    landscape


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.orientation.count
    2


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.0.height_mm
    210


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.0.is_inch
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.0.name
    A5


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.0.width_mm
    148


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.1.height_mm
    297


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.1.is_inch
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.1.name
    A4


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.1.width_mm
    210


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.2.height_mm
    420


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.2.is_inch
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.2.name
    A3


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.2.width_mm
    297


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.3.height_mm
    279


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.3.is_inch
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.3.name
    Letter


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.3.width_mm
    215


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.4.height_mm
    355


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.4.is_inch
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.4.name
    Legal


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.4.width_mm
    215


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.5.height_mm
    431


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.5.is_inch
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.5.name
    Tabloid


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.5.width_mm
    279


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.6.height_mm
    254


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.6.is_inch
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.6.name
    Executive


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.6.width_mm
    190


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.count
    7


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.plex.0.name
    default


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.plex.count
    1


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.resolution.0.name
    default


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.resolution.count
    1


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_colorspace_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_downloadfonts_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_jobtitle_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_orientation_change
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_paper_size_change
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_plex_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_printincolor_change
    true


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_resolution_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_spoolercommand_change
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_colorspace
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_downloadfonts
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_jobtitle
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_num_copies
    true


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_orientation
    true


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_paper_size
    true


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_plex
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_printincolor
    true


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_resolution
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_spoolercommand
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.colorspace.0.name
    default


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.colorspace.count
    1


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.has_special_printerfeatures
    true


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.orientation.0.name
    portrait


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.orientation.1.name
    landscape


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.orientation.count
    2


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.0.height_mm
    210


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.0.is_inch
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.0.name
    A5


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.0.width_mm
    148


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.1.height_mm
    297


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.1.is_inch
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.1.name
    A4


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.1.width_mm
    210


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.2.height_mm
    420


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.2.is_inch
    false


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.2.name
    A3


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.2.width_mm
    297


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.3.height_mm
    279


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.3.is_inch
    true


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.3.name
    Letter


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.3.width_mm
    215


    print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.4.height_mm
    355


    print.tmp.printerfeatures
If i print with firefox (3.6.6) or thunderbird (3.1) the crash every time. Linux slack, cups 1.4.4 == Crash ID(s) == 45563ed1-9ce9-4ab9-80e2-321e82100629 == Troubleshooting information == Informazioni di base Nome Firefox Versione 3.6.6 Cartella del profilo Apri cartella Plugin installati about:plugins Configurazione build about:buildconfig Estensioni Nome Versione Attiva ID AFDigitale Plugin 1.0 true {25a8010e-d148-11da-95b8-00e08161165f} Barra degli strumenti di Facebook 1.4.5 true firefox@facebook.com Chromifox Companion 1.2 true cfxHelper@Triton ColorfulTabs 4.6.1 true {0545b830-f0aa-4d7e-8820-50a4629a56fe} Dizionario italiano 3.1 true it-IT@dictionaries.addons.mozilla.org Extended Copy Menu 1.6.1 true {2E18002D-DF43-4c65-9FDA-40D02F066D9E} FacePAD: Facebook Photo Album Downloader 0.7.3 true facepad@lazyrussian.com FirePHP 0.4.3 true FirePHPExtension-Build@firephp.org FireTray 0.2.3 true {9533f794-00b4-4354-aa15-c2bbda6989f8} Firebug 1.5.4 true firebug@software.joehewitt.com Firecookie 1.0.2 true firecookie@janodvarko.cz Flagfox 4.0.6 true {1018e4d6-728f-4b20-ad56-37578a4de76b} Forecastfox 0.9.10.2 true {0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3} Googlepedia 0.6.1 true {1ABADB6E-DC4B-11DA-9F70-791A9CD9513E} JavaScript Deobfuscator 1.5.5 true jsdeobfuscator@adblockplus.org Key Manager 0.1.3.20090714 true {772c690c-ee0f-4c26-bf8c-5e0ed9ae59c4} MeasureIt 0.4 true {75CEEE46-9B64-46f8-94BF-54012DE155F0} NetVideoHunter 1.3 true netvideohunter@netvideohunter.com Nightly Tester Tools 2.0.3 true {8620c15f-30dc-4dba-a131-7c5d20cf4a29} NoScript 1.9.9.97 true {73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232} Page Speed 1.8.3 true Print/Print Preview 0.7 true {19EB90DC-A456-458b-8AAC-616D91AAFCE1} Searchbar Autosizer 1.4.5 true {655397ca-4766-496b-b7a8-3a5b176ee4c2} Second Search 0.5.2009091201 true {0AE5CAA4-8BAB-11DB-AF59-ED4B56D89593} Silvermel and Charamel XT 1.3.5 true silvermelxt@pardal.de Splash 2.0.2 true splash@aldreneo.com Tab Mix Plus 0.3.8.4 true Tab Scope 0.3.2 true tabscope@xuldev.org TinEye Reverse Image Search 0.7.1 true tineye@ideeinc.com TinyUrl Creator 2.0 true {89736E8E-4B14-4042-8C75-AD00B6BD3900} URL Link 2.03.3 true {139a120b-c2ea-41d2-bf70-542d9f063dfd} Universal Print 0.4.23 true Update Notifier 0.1.5.5 true {95f24680-9e31-11da-a746-0800200c9a66} VMware Remote Console Plug-in 2.5.0.122581 true VMwareVMRC@vmware.com VacuumPlaces Extension 0.2 true VacuumPlaces@revertron.com Web Developer 1.1.8 true text/plain 1.1.9.2 true Noia 2.0 eXtreme OPT 3.76 true noia2_option@kk.noia Exif Viewer 1.55 true exif_viewer@mozilla.doslash.org PHP Developer Toolbar 2.2.3 true php_dev_bar@php_dev_bar.org Novell Moonlight 2.99.0.7 true moonlight@novell.com Preferenze modificate Nome Valore accessibility.typeaheadfind true accessibility.typeaheadfind.flashBar 0 browser.history_expire_days.mirror 180 browser.places.createdSmartBookmarks true browser.places.importBookmarksHTML false browser.places.importDefaults false browser.places.leftPaneFolderId -1 browser.places.migratePostDataAnnotations false browser.places.smartBookmarksVersion 2 browser.places.updateRecentTagsUri false browser.startup.homepage http://localhost/ browser.startup.homepage_override.mstone rv:1.9.2.6 browser.tabs.closeWindowWithLastTab false browser.tabs.loadBookmarksInBackground true browser.tabs.loadDivertedInBackground true browser.tabs.selectOwnerOnClose false browser.tabs.warnOnClose false browser.zoom.full false dom.event.contextmenu.enabled false extensions.lastAppVersion 3.6.6 font.default.x-unicode sans-serif font.default.x-western sans-serif font.language.group x-western font.minimum-size.x-western 9 font.name.monospace.x-unicode Bitstream Vera Sans Mono font.name.monospace.x-western Bitstream Vera Sans Mono font.name.sans-serif.x-unicode Bitstream Vera Sans font.name.sans-serif.x-western Bitstream Vera Sans font.name.serif.x-unicode Arioso font.name.serif.x-western Bitstream Vera Serif font.size.fixed.x-western 13 font.size.variable.x-unicode 12 font.size.variable.x-western 13 javascript.options.showInConsole true keyword.URL http://google.com/search?btnG=Google+Search&q= network.cookie.prefsMigrated true network.http.max-persistent-connections-per-proxy 12 network.http.pipelining.maxrequests 6 network.image.imageBehavior 0 network.protocol-handler.app.mailto /usr/local/thunderbird_3/thunderbird network.protocol-handler.app.mms /usr/local/bin/gmplayer network.protocol-handler.app.news /usr/local/thunderbird_3/thunderbird network.protocol-handler.app.picasa /opt/picasa/bin/picasa network.protocol-handler.external.picasa true network.protocol-handler.warn-external.mms false places.last_vacuum 1274447857 print.always_print_silent false print.postscript.paper_size A4 print.print_bgcolor false print.print_bgimages false print.print_colorspace default print.print_downloadfonts false print.print_evenpages true print.print_in_color true print.print_margin_bottom 0.500000012107193 print.print_margin_left 0.500000012107193 print.print_margin_right 0.500000012107193 print.print_margin_top 0.500000012107193 print.print_oddpages true print.print_orientation 0 print.print_pagedelay 500 print.print_paper_data 0 print.print_paper_height 297,00 print.print_paper_name A4 print.print_paper_size_type 1 print.print_paper_size_unit 1 print.print_paper_width 210,00 print.print_plex_name default print.print_printer HP2600 print.print_resolution_name default print.print_scaling 1,00 print.print_shrink_to_fit true print.print_to_file false print.print_unwriteable_margin_bottom 56 print.print_unwriteable_margin_left 25 print.print_unwriteable_margin_right 25 print.print_unwriteable_margin_top 25 print.printer_Brother.print_bgcolor false print.printer_Brother.print_bgimages false print.printer_Brother.print_colorspace default print.printer_Brother.print_command lpr $ print.printer_Brother.print_downloadfonts false print.printer_Brother.print_edge_bottom 0 print.printer_Brother.print_edge_left 0 print.printer_Brother.print_edge_right 0 print.printer_Brother.print_edge_top 0 print.printer_Brother.print_evenpages true print.printer_Brother.print_footercenter print.printer_Brother.print_footerleft &PT print.printer_Brother.print_footerright &D print.printer_Brother.print_headercenter print.printer_Brother.print_headerleft &T print.printer_Brother.print_headerright &U print.printer_Brother.print_in_color true print.printer_Brother.print_margin_bottom 0.500000012107193 print.printer_Brother.print_margin_left 0.500000012107193 print.printer_Brother.print_margin_right 0.500000012107193 print.printer_Brother.print_margin_top 0.500000012107193 print.printer_Brother.print_oddpages true print.printer_Brother.print_orientation 0 print.printer_Brother.print_pagedelay 500 print.printer_Brother.print_paper_data 0 print.printer_Brother.print_paper_height 297,00 print.printer_Brother.print_paper_name A4 print.printer_Brother.print_paper_size_type 1 print.printer_Brother.print_paper_size_unit 1 print.printer_Brother.print_paper_width 210,00 print.printer_Brother.print_plex_name default print.printer_Brother.print_resolution_name default print.printer_Brother.print_reversed false print.printer_Brother.print_scaling 1,00 print.printer_Brother.print_shrink_to_fit true print.printer_Brother.print_to_file false print.printer_Brother.print_unwriteable_margin_bottom 56 print.printer_Brother.print_unwriteable_margin_left 25 print.printer_Brother.print_unwriteable_margin_right 25 print.printer_Brother.print_unwriteable_margin_top 25 print.printer_CUPS/Brother.print_bgcolor false print.printer_CUPS/Brother.print_bgimages false print.printer_CUPS/Brother.print_colorspace default print.printer_CUPS/Brother.print_command lpr $ $ print.printer_CUPS/Brother.print_downloadfonts true print.printer_CUPS/Brother.print_edge_bottom 4 print.printer_CUPS/Brother.print_edge_left 4 print.printer_CUPS/Brother.print_edge_right 4 print.printer_CUPS/Brother.print_edge_top 4 print.printer_CUPS/Brother.print_evenpages true print.printer_CUPS/Brother.print_footercenter print.printer_CUPS/Brother.print_footerleft print.printer_CUPS/Brother.print_footerright print.printer_CUPS/Brother.print_headercenter print.printer_CUPS/Brother.print_headerleft &T print.printer_CUPS/Brother.print_headerright print.printer_CUPS/Brother.print_in_color true print.printer_CUPS/Brother.print_margin_bottom 0.275694 print.printer_CUPS/Brother.print_margin_left 0.275694 print.printer_CUPS/Brother.print_margin_right 0.275694 print.printer_CUPS/Brother.print_margin_top 0.275694 print.printer_CUPS/Brother.print_oddpages true print.printer_CUPS/Brother.print_orientation 0 print.printer_CUPS/Brother.print_pagedelay 500 print.printer_CUPS/Brother.print_paper_data 0 print.printer_CUPS/Brother.print_paper_height 297,00 print.printer_CUPS/Brother.print_paper_name A4 print.printer_CUPS/Brother.print_paper_size 666 print.printer_CUPS/Brother.print_paper_size_type 1 print.printer_CUPS/Brother.print_paper_size_unit 1 print.printer_CUPS/Brother.print_paper_width 210,00 print.printer_CUPS/Brother.print_plex_name default print.printer_CUPS/Brother.print_resolution_name default print.printer_CUPS/Brother.print_reversed false print.printer_CUPS/Brother.print_scaling 1,00 print.printer_CUPS/Brother.print_shrink_to_fit true print.printer_CUPS/Brother.print_to_file false print.printer_CUPS/Brother_test.print_bgcolor false print.printer_CUPS/Brother_test.print_bgimages false print.printer_CUPS/Brother_test.print_colorspace default print.printer_CUPS/Brother_test.print_command lpr $ $ print.printer_CUPS/Brother_test.print_downloadfonts true print.printer_CUPS/Brother_test.print_evenpages true print.printer_CUPS/Brother_test.print_footercenter print.printer_CUPS/Brother_test.print_footerleft &PT print.printer_CUPS/Brother_test.print_footerright &D print.printer_CUPS/Brother_test.print_headercenter print.printer_CUPS/Brother_test.print_headerleft &T print.printer_CUPS/Brother_test.print_headerright &U print.printer_CUPS/Brother_test.print_in_color true print.printer_CUPS/Brother_test.print_margin_bottom 0.5 print.printer_CUPS/Brother_test.print_margin_left 0.5 print.printer_CUPS/Brother_test.print_margin_right 0.5 print.printer_CUPS/Brother_test.print_margin_top 0.5 print.printer_CUPS/Brother_test.print_oddpages true print.printer_CUPS/Brother_test.print_orientation 0 print.printer_CUPS/Brother_test.print_pagedelay 500 print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_data 0 print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_height 297,00 print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_name A4 print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_size 0 print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_size_type 1 print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_size_unit 1 print.printer_CUPS/Brother_test.print_paper_width 210,00 print.printer_CUPS/Brother_test.print_plex_name default print.printer_CUPS/Brother_test.print_resolution_name default print.printer_CUPS/Brother_test.print_reversed false print.printer_CUPS/Brother_test.print_scaling 1,00 print.printer_CUPS/Brother_test.print_shrink_to_fit true print.printer_CUPS/Brother_test.print_to_file false print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_bgcolor false print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_bgimages false print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_colorspace default print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_command lpr $ $ print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_downloadfonts true print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_evenpages true print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_footercenter print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_footerleft &PT print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_footerright &D print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_headercenter print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_headerleft &T print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_headerright &U print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_in_color true print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_margin_bottom 0.5 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_margin_left 0.5 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_margin_right 0.5 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_margin_top 0.5 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_oddpages true print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_orientation 0 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_pagedelay 500 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_data 0 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_height 279,40 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_name Letter print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_size 0 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_size_type 1 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_size_unit 0 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_paper_width 215,90 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_plex_name default print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_resolution_name default print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_reversed false print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_scaling 1,00 print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_shrink_to_fit false print.printer_CUPS/Deskjet930C.print_to_file false print.printer_CUPS/HP1100.print_bgcolor false print.printer_CUPS/HP1100.print_bgimages false print.printer_CUPS/HP1100.print_colorspace default print.printer_CUPS/HP1100.print_command lpr $ $ print.printer_CUPS/HP1100.print_downloadfonts true print.printer_CUPS/HP1100.print_evenpages true print.printer_CUPS/HP1100.print_footercenter print.printer_CUPS/HP1100.print_footerleft &PT print.printer_CUPS/HP1100.print_footerright &D print.printer_CUPS/HP1100.print_headercenter print.printer_CUPS/HP1100.print_headerleft &T print.printer_CUPS/HP1100.print_headerright &U print.printer_CUPS/HP1100.print_in_color true print.printer_CUPS/HP1100.print_margin_bottom 0.5 print.printer_CUPS/HP1100.print_margin_left 0.5 print.printer_CUPS/HP1100.print_margin_right 0.5 print.printer_CUPS/HP1100.print_margin_top 0.5 print.printer_CUPS/HP1100.print_oddpages true print.printer_CUPS/HP1100.print_orientation 0 print.printer_CUPS/HP1100.print_pagedelay 500 print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_data 0 print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_height 297,00 print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_name A4 print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_size 0 print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_size_type 1 print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_size_unit 1 print.printer_CUPS/HP1100.print_paper_width 210,00 print.printer_CUPS/HP1100.print_plex_name default print.printer_CUPS/HP1100.print_resolution_name default print.printer_CUPS/HP1100.print_reversed false print.printer_CUPS/HP1100.print_scaling 1,00 print.printer_CUPS/HP1100.print_shrink_to_fit true print.printer_CUPS/HP1100.print_to_file false print.printer_CUPS/HP2600.print_bgcolor false print.printer_CUPS/HP2600.print_bgimages false print.printer_CUPS/HP2600.print_colorspace default print.printer_CUPS/HP2600.print_command lpr $ $ print.printer_CUPS/HP2600.print_downloadfonts true print.printer_CUPS/HP2600.print_evenpages true print.printer_CUPS/HP2600.print_footercenter print.printer_CUPS/HP2600.print_footerleft &PT print.printer_CUPS/HP2600.print_footerright &D print.printer_CUPS/HP2600.print_headercenter print.printer_CUPS/HP2600.print_headerleft &T print.printer_CUPS/HP2600.print_headerright &U print.printer_CUPS/HP2600.print_in_color true print.printer_CUPS/HP2600.print_margin_bottom 0.5 print.printer_CUPS/HP2600.print_margin_left 0.5 print.printer_CUPS/HP2600.print_margin_right 0.5 print.printer_CUPS/HP2600.print_margin_top 0.5 print.printer_CUPS/HP2600.print_oddpages true print.printer_CUPS/HP2600.print_orientation 0 print.printer_CUPS/HP2600.print_pagedelay 500 print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_data 0 print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_height 297,00 print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_name A4 print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_size 0 print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_size_type 1 print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_size_unit 1 print.printer_CUPS/HP2600.print_paper_width 210,00 print.printer_CUPS/HP2600.print_plex_name default print.printer_CUPS/HP2600.print_resolution_name default print.printer_CUPS/HP2600.print_reversed false print.printer_CUPS/HP2600.print_scaling 1,00 print.printer_CUPS/HP2600.print_shrink_to_fit true print.printer_CUPS/HP2600.print_to_file false print.printer_CUPS/HP2600C.print_bgcolor false print.printer_CUPS/HP2600C.print_bgimages false print.printer_CUPS/HP2600C.print_colorspace default print.printer_CUPS/HP2600C.print_command lpr $ $ print.printer_CUPS/HP2600C.print_downloadfonts true print.printer_CUPS/HP2600C.print_evenpages true print.printer_CUPS/HP2600C.print_footercenter print.printer_CUPS/HP2600C.print_footerleft &PT print.printer_CUPS/HP2600C.print_footerright &D print.printer_CUPS/HP2600C.print_headercenter print.printer_CUPS/HP2600C.print_headerleft &T print.printer_CUPS/HP2600C.print_headerright &U print.printer_CUPS/HP2600C.print_in_color true print.printer_CUPS/HP2600C.print_margin_bottom 0.5 print.printer_CUPS/HP2600C.print_margin_left 0.5 print.printer_CUPS/HP2600C.print_margin_right 0.5 print.printer_CUPS/HP2600C.print_margin_top 0.5 print.printer_CUPS/HP2600C.print_oddpages true print.printer_CUPS/HP2600C.print_orientation 0 print.printer_CUPS/HP2600C.print_pagedelay 500 print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_data 0 print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_height 297,00 print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_name A4 print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_size 0 print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_size_type 1 print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_size_unit 1 print.printer_CUPS/HP2600C.print_paper_width 210,00 print.printer_CUPS/HP2600C.print_plex_name default print.printer_CUPS/HP2600C.print_resolution_name default print.printer_CUPS/HP2600C.print_reversed false print.printer_CUPS/HP2600C.print_scaling 1,00 print.printer_CUPS/HP2600C.print_shrink_to_fit true print.printer_CUPS/HP2600C.print_to_file false print.printer_CUPS/HP_3200.print_bgcolor false print.printer_CUPS/HP_3200.print_bgimages false print.printer_CUPS/HP_3200.print_colorspace default print.printer_CUPS/HP_3200.print_command lpr $ $ print.printer_CUPS/HP_3200.print_downloadfonts true print.printer_CUPS/HP_3200.print_edge_bottom 4 print.printer_CUPS/HP_3200.print_edge_left 4 print.printer_CUPS/HP_3200.print_edge_right 4 print.printer_CUPS/HP_3200.print_edge_top 4 print.printer_CUPS/HP_3200.print_evenpages true print.printer_CUPS/HP_3200.print_footercenter print.printer_CUPS/HP_3200.print_footerleft &PT print.printer_CUPS/HP_3200.print_footerright &D print.printer_CUPS/HP_3200.print_headercenter print.printer_CUPS/HP_3200.print_headerleft &T print.printer_CUPS/HP_3200.print_headerright &U print.printer_CUPS/HP_3200.print_in_color false print.printer_CUPS/HP_3200.print_margin_bottom 0.5 print.printer_CUPS/HP_3200.print_margin_left 0.5 print.printer_CUPS/HP_3200.print_margin_right 0.5 print.printer_CUPS/HP_3200.print_margin_top 0.5 print.printer_CUPS/HP_3200.print_oddpages true print.printer_CUPS/HP_3200.print_orientation 0 print.printer_CUPS/HP_3200.print_pagedelay 500 print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_data 0 print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_height 297,00 print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_name A4 print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_size 666 print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_size_type 1 print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_size_unit 1 print.printer_CUPS/HP_3200.print_paper_width 210,00 print.printer_CUPS/HP_3200.print_plex_name default print.printer_CUPS/HP_3200.print_resolution_name default print.printer_CUPS/HP_3200.print_reversed false print.printer_CUPS/HP_3200.print_scaling 1,00 print.printer_CUPS/HP_3200.print_shrink_to_fit true print.printer_CUPS/HP_3200.print_to_file false print.printer_CUPS/hp_colore.print_bgcolor false print.printer_CUPS/hp_colore.print_bgimages false print.printer_CUPS/hp_colore.print_colorspace default print.printer_CUPS/hp_colore.print_command lpr $ $ print.printer_CUPS/hp_colore.print_downloadfonts true print.printer_CUPS/hp_colore.print_evenpages true print.printer_CUPS/hp_colore.print_footercenter print.printer_CUPS/hp_colore.print_footerleft &PT print.printer_CUPS/hp_colore.print_footerright &D print.printer_CUPS/hp_colore.print_headercenter print.printer_CUPS/hp_colore.print_headerleft &T print.printer_CUPS/hp_colore.print_headerright &U print.printer_CUPS/hp_colore.print_in_color true print.printer_CUPS/hp_colore.print_margin_bottom 0.5 print.printer_CUPS/hp_colore.print_margin_left 0.5 print.printer_CUPS/hp_colore.print_margin_right 0.5 print.printer_CUPS/hp_colore.print_margin_top 0.5 print.printer_CUPS/hp_colore.print_oddpages true print.printer_CUPS/hp_colore.print_orientation 0 print.printer_CUPS/hp_colore.print_pagedelay 500 print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_data 0 print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_height 279,40 print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_name Letter print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_size 0 print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_size_type 1 print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_size_unit 0 print.printer_CUPS/hp_colore.print_paper_width 215,90 print.printer_CUPS/hp_colore.print_plex_name default print.printer_CUPS/hp_colore.print_resolution_name default print.printer_CUPS/hp_colore.print_reversed false print.printer_CUPS/hp_colore.print_scaling 1,00 print.printer_CUPS/hp_colore.print_shrink_to_fit true print.printer_CUPS/hp_colore.print_to_file false print.printer_HP1100.print_bgcolor false print.printer_HP1100.print_bgimages false print.printer_HP1100.print_colorspace default print.printer_HP1100.print_command lpr $ print.printer_HP1100.print_downloadfonts false print.printer_HP1100.print_edge_bottom 0 print.printer_HP1100.print_edge_left 0 print.printer_HP1100.print_edge_right 0 print.printer_HP1100.print_edge_top 0 print.printer_HP1100.print_evenpages true print.printer_HP1100.print_footercenter print.printer_HP1100.print_footerleft &PT print.printer_HP1100.print_footerright &D print.printer_HP1100.print_headercenter print.printer_HP1100.print_headerleft &T print.printer_HP1100.print_headerright &U print.printer_HP1100.print_in_color true print.printer_HP1100.print_margin_bottom 0.500000012107193 print.printer_HP1100.print_margin_left 0.500000012107193 print.printer_HP1100.print_margin_right 0.500000012107193 print.printer_HP1100.print_margin_top 0.500000012107193 print.printer_HP1100.print_oddpages true print.printer_HP1100.print_orientation 1 print.printer_HP1100.print_pagedelay 500 print.printer_HP1100.print_paper_data 0 print.printer_HP1100.print_paper_height 297,00 print.printer_HP1100.print_paper_name A4 print.printer_HP1100.print_paper_size_type 1 print.printer_HP1100.print_paper_size_unit 1 print.printer_HP1100.print_paper_width 210,00 print.printer_HP1100.print_plex_name default print.printer_HP1100.print_resolution_name default print.printer_HP1100.print_reversed false print.printer_HP1100.print_scaling 1,00 print.printer_HP1100.print_shrink_to_fit true print.printer_HP1100.print_to_file false print.printer_HP1100.print_unwriteable_margin_bottom 56 print.printer_HP1100.print_unwriteable_margin_left 25 print.printer_HP1100.print_unwriteable_margin_right 25 print.printer_HP1100.print_unwriteable_margin_top 25 print.printer_HP2600.print_bgcolor false print.printer_HP2600.print_bgimages false print.printer_HP2600.print_colorspace default print.printer_HP2600.print_command lpr $ print.printer_HP2600.print_downloadfonts false print.printer_HP2600.print_edge_bottom 0 print.printer_HP2600.print_edge_left 0 print.printer_HP2600.print_edge_right 0 print.printer_HP2600.print_edge_top 0 print.printer_HP2600.print_evenpages true print.printer_HP2600.print_footercenter print.printer_HP2600.print_footerleft &PT print.printer_HP2600.print_footerright &D print.printer_HP2600.print_headercenter print.printer_HP2600.print_headerleft &T print.printer_HP2600.print_headerright &U print.printer_HP2600.print_in_color true print.printer_HP2600.print_margin_bottom 0.500000012107193 print.printer_HP2600.print_margin_left 0.500000012107193 print.printer_HP2600.print_margin_right 0.500000012107193 print.printer_HP2600.print_margin_top 0.500000012107193 print.printer_HP2600.print_oddpages true print.printer_HP2600.print_orientation 0 print.printer_HP2600.print_pagedelay 500 print.printer_HP2600.print_paper_data 0 print.printer_HP2600.print_paper_height 297,00 print.printer_HP2600.print_paper_name A4 print.printer_HP2600.print_paper_size_type 1 print.printer_HP2600.print_paper_size_unit 1 print.printer_HP2600.print_paper_width 210,00 print.printer_HP2600.print_plex_name default print.printer_HP2600.print_resolution_name default print.printer_HP2600.print_reversed false print.printer_HP2600.print_scaling 1,00 print.printer_HP2600.print_shrink_to_fit true print.printer_HP2600.print_to_file false print.printer_HP2600.print_unwriteable_margin_bottom 56 print.printer_HP2600.print_unwriteable_margin_left 25 print.printer_HP2600.print_unwriteable_margin_right 25 print.printer_HP2600.print_unwriteable_margin_top 25 print.printer_HP2600C.print_bgcolor false print.printer_HP2600C.print_bgimages false print.printer_HP2600C.print_colorspace default print.printer_HP2600C.print_command lpr $ print.printer_HP2600C.print_downloadfonts false print.printer_HP2600C.print_edge_bottom 0 print.printer_HP2600C.print_edge_left 0 print.printer_HP2600C.print_edge_right 0 print.printer_HP2600C.print_edge_top 0 print.printer_HP2600C.print_evenpages true print.printer_HP2600C.print_footercenter print.printer_HP2600C.print_footerleft &PT print.printer_HP2600C.print_footerright &D print.printer_HP2600C.print_headercenter print.printer_HP2600C.print_headerleft &T print.printer_HP2600C.print_headerright &U print.printer_HP2600C.print_in_color true print.printer_HP2600C.print_margin_bottom 0.500000012107193 print.printer_HP2600C.print_margin_left 0.500000012107193 print.printer_HP2600C.print_margin_right 0.500000012107193 print.printer_HP2600C.print_margin_top 0.500000012107193 print.printer_HP2600C.print_oddpages true print.printer_HP2600C.print_orientation 0 print.printer_HP2600C.print_pagedelay 500 print.printer_HP2600C.print_paper_data 0 print.printer_HP2600C.print_paper_height 297,00 print.printer_HP2600C.print_paper_name A4 print.printer_HP2600C.print_paper_size_type 1 print.printer_HP2600C.print_paper_size_unit 1 print.printer_HP2600C.print_paper_width 210,00 print.printer_HP2600C.print_plex_name default print.printer_HP2600C.print_resolution_name default print.printer_HP2600C.print_reversed false print.printer_HP2600C.print_scaling 1,00 print.printer_HP2600C.print_shrink_to_fit true print.printer_HP2600C.print_to_file false print.printer_HP2600C.print_unwriteable_margin_bottom 56 print.printer_HP2600C.print_unwriteable_margin_left 25 print.printer_HP2600C.print_unwriteable_margin_right 25 print.printer_HP2600C.print_unwriteable_margin_top 25 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_bgcolor false print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_bgimages false print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_colorspace default print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_command lpr $ print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_downloadfonts false print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_edge_bottom 0 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_edge_left 0 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_edge_right 0 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_edge_top 0 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_evenpages true print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_footercenter print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_footerleft &PT print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_footerright &D print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_headercenter print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_headerleft &T print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_headerright &U print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_in_color true print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_margin_bottom 0.500000012107193 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_margin_left 0.500000012107193 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_margin_right 0.500000012107193 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_margin_top 0.500000012107193 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_oddpages true print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_orientation 0 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_pagedelay 500 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_data 0 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_height 297,00 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_name A4 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_size_type 1 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_size_unit 1 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_paper_width 210,00 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_plex_name default print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_resolution_name default print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_reversed false print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_scaling 1,00 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_shrink_to_fit true print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_to_file false print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_unwriteable_margin_bottom 56 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_unwriteable_margin_left 25 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_unwriteable_margin_right 25 print.printer_HP2600C@192.168.0.2.print_unwriteable_margin_top 25 print.printer_PostScript/default.print_bgcolor false print.printer_PostScript/default.print_bgimages false print.printer_PostScript/default.print_colorspace default print.printer_PostScript/default.print_command lpr print.printer_PostScript/default.print_downloadfonts true print.printer_PostScript/default.print_edge_bottom 4 print.printer_PostScript/default.print_edge_left 4 print.printer_PostScript/default.print_edge_right 4 print.printer_PostScript/default.print_edge_top 4 print.printer_PostScript/default.print_evenpages true print.printer_PostScript/default.print_footercenter print.printer_PostScript/default.print_footerleft &PT print.printer_PostScript/default.print_footerright &D print.printer_PostScript/default.print_headercenter print.printer_PostScript/default.print_headerleft &T print.printer_PostScript/default.print_headerright &U print.printer_PostScript/default.print_in_color true print.printer_PostScript/default.print_margin_bottom 0.5 print.printer_PostScript/default.print_margin_left 0.5 print.printer_PostScript/default.print_margin_right 0.5 print.printer_PostScript/default.print_margin_top 0.5 print.printer_PostScript/default.print_oddpages true print.printer_PostScript/default.print_orientation 0 print.printer_PostScript/default.print_pagedelay 500 print.printer_PostScript/default.print_paper_data 0 print.printer_PostScript/default.print_paper_height 297,00 print.printer_PostScript/default.print_paper_name A4 print.printer_PostScript/default.print_paper_size 666 print.printer_PostScript/default.print_paper_size_type 1 print.printer_PostScript/default.print_paper_size_unit 1 print.printer_PostScript/default.print_paper_width 210,00 print.printer_PostScript/default.print_plex_name default print.printer_PostScript/default.print_printer PostScript/default print.printer_PostScript/default.print_resolution_name default print.printer_PostScript/default.print_reversed false print.printer_PostScript/default.print_scaling 1,00 print.printer_PostScript/default.print_shrink_to_fit true print.printer_PostScript/default.print_to_file true print.printer_Stampa_su_file.print_bgcolor false print.printer_Stampa_su_file.print_bgimages false print.printer_Stampa_su_file.print_colorspace default print.printer_Stampa_su_file.print_command lpr $ print.printer_Stampa_su_file.print_downloadfonts false print.printer_Stampa_su_file.print_edge_bottom 0 print.printer_Stampa_su_file.print_edge_left 0 print.printer_Stampa_su_file.print_edge_right 0 print.printer_Stampa_su_file.print_edge_top 0 print.printer_Stampa_su_file.print_evenpages true print.printer_Stampa_su_file.print_footercenter print.printer_Stampa_su_file.print_footerleft &PT print.printer_Stampa_su_file.print_footerright &D print.printer_Stampa_su_file.print_headercenter print.printer_Stampa_su_file.print_headerleft &T print.printer_Stampa_su_file.print_headerright &U print.printer_Stampa_su_file.print_in_color true print.printer_Stampa_su_file.print_margin_bottom 0.500000012107193 print.printer_Stampa_su_file.print_margin_left 0.500000012107193 print.printer_Stampa_su_file.print_margin_right 0.500000012107193 print.printer_Stampa_su_file.print_margin_top 0.500000012107193 print.printer_Stampa_su_file.print_oddpages true print.printer_Stampa_su_file.print_orientation 0 print.printer_Stampa_su_file.print_pagedelay 500 print.printer_Stampa_su_file.print_paper_data 0 print.printer_Stampa_su_file.print_paper_height 297,00 print.printer_Stampa_su_file.print_paper_name A4 print.printer_Stampa_su_file.print_paper_size_type 1 print.printer_Stampa_su_file.print_paper_size_unit 1 print.printer_Stampa_su_file.print_paper_width 210,00 print.printer_Stampa_su_file.print_plex_name default print.printer_Stampa_su_file.print_resolution_name default print.printer_Stampa_su_file.print_reversed false print.printer_Stampa_su_file.print_scaling 1,00 print.printer_Stampa_su_file.print_shrink_to_fit true print.printer_Stampa_su_file.print_to_file false print.printer_Stampa_su_file.print_unwriteable_margin_bottom 56 print.printer_Stampa_su_file.print_unwriteable_margin_left 25 print.printer_Stampa_su_file.print_unwriteable_margin_right 25 print.printer_Stampa_su_file.print_unwriteable_margin_top 25 print.printer_fax.print_bgcolor false print.printer_fax.print_bgimages false print.printer_fax.print_colorspace default print.printer_fax.print_command lpr $ print.printer_fax.print_downloadfonts false print.printer_fax.print_edge_bottom 0 print.printer_fax.print_edge_left 0 print.printer_fax.print_edge_right 0 print.printer_fax.print_edge_top 0 print.printer_fax.print_evenpages true print.printer_fax.print_footercenter print.printer_fax.print_footerleft &PT print.printer_fax.print_footerright &D print.printer_fax.print_headercenter print.printer_fax.print_headerleft &T print.printer_fax.print_headerright &U print.printer_fax.print_in_color true print.printer_fax.print_margin_bottom 0.500000012107193 print.printer_fax.print_margin_left 0.500000012107193 print.printer_fax.print_margin_right 0.500000012107193 print.printer_fax.print_margin_top 0.500000012107193 print.printer_fax.print_oddpages true print.printer_fax.print_orientation 0 print.printer_fax.print_pagedelay 500 print.printer_fax.print_paper_data 0 print.printer_fax.print_paper_height 297,00 print.printer_fax.print_paper_name A4 print.printer_fax.print_paper_size_type 1 print.printer_fax.print_paper_size_unit 1 print.printer_fax.print_paper_width 210,00 print.printer_fax.print_plex_name default print.printer_fax.print_resolution_name default print.printer_fax.print_reversed false print.printer_fax.print_scaling 1,00 print.printer_fax.print_shrink_to_fit true print.printer_fax.print_to_file false print.printer_fax.print_unwriteable_margin_bottom 56 print.printer_fax.print_unwriteable_margin_left 25 print.printer_fax.print_unwriteable_margin_right 25 print.printer_fax.print_unwriteable_margin_top 25 print.printer_server.print_bgcolor false print.printer_server.print_bgimages false print.printer_server.print_colorspace default print.printer_server.print_command lpr $ print.printer_server.print_downloadfonts false print.printer_server.print_edge_bottom 0 print.printer_server.print_edge_left 0 print.printer_server.print_edge_right 0 print.printer_server.print_edge_top 0 print.printer_server.print_evenpages true print.printer_server.print_footercenter print.printer_server.print_footerleft &PT print.printer_server.print_footerright &D print.printer_server.print_headercenter print.printer_server.print_headerleft &T print.printer_server.print_headerright &U print.printer_server.print_in_color true print.printer_server.print_margin_bottom 0.500000012107193 print.printer_server.print_margin_left 0.500000012107193 print.printer_server.print_margin_right 0.500000012107193 print.printer_server.print_margin_top 0.500000012107193 print.printer_server.print_oddpages true print.printer_server.print_orientation 0 print.printer_server.print_pagedelay 500 print.printer_server.print_paper_data 0 print.printer_server.print_paper_height 297,00 print.printer_server.print_paper_name A4 print.printer_server.print_paper_size_type 1 print.printer_server.print_paper_size_unit 1 print.printer_server.print_paper_width 210,00 print.printer_server.print_plex_name default print.printer_server.print_resolution_name default print.printer_server.print_reversed false print.printer_server.print_scaling 1,00 print.printer_server.print_shrink_to_fit true print.printer_server.print_to_file false print.printer_server.print_unwriteable_margin_bottom 56 print.printer_server.print_unwriteable_margin_left 25 print.printer_server.print_unwriteable_margin_right 25 print.printer_server.print_unwriteable_margin_top 25 print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_colorspace false print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_downloadfonts false print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_jobtitle false print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_num_copies true print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_orientation true print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_paper_size true print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_plex false print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_printincolor true print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_resolution false print.tmp.printerfeatures.Brother.can_change_spoolercommand false print.tmp.printerfeatures.Brother.colorspace.0.name default print.tmp.printerfeatures.Brother.colorspace.count 1 print.tmp.printerfeatures.Brother.has_special_printerfeatures true print.tmp.printerfeatures.Brother.orientation.0.name portrait print.tmp.printerfeatures.Brother.orientation.1.name landscape print.tmp.printerfeatures.Brother.orientation.count 2 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.0.height_mm 210 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.0.is_inch false print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.0.name A5 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.0.width_mm 148 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.1.height_mm 297 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.1.is_inch false print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.1.name A4 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.1.width_mm 210 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.2.height_mm 420 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.2.is_inch false print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.2.name A3 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.2.width_mm 297 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.3.height_mm 279 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.3.is_inch true print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.3.name Letter print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.3.width_mm 215 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.4.height_mm 355 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.4.is_inch true print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.4.name Legal print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.4.width_mm 215 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.5.height_mm 431 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.5.is_inch true print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.5.name Tabloid print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.5.width_mm 279 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.6.height_mm 254 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.6.is_inch true print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.6.name Executive print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.6.width_mm 190 print.tmp.printerfeatures.Brother.paper.count 7 print.tmp.printerfeatures.Brother.plex.0.name default print.tmp.printerfeatures.Brother.plex.count 1 print.tmp.printerfeatures.Brother.resolution.0.name default print.tmp.printerfeatures.Brother.resolution.count 1 print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_colorspace_change false print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_downloadfonts_change false print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_jobtitle_change false print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_orientation_change true print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_paper_size_change true print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_plex_change false print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_printincolor_change true print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_resolution_change false print.tmp.printerfeatures.Brother.supports_spoolercommand_change false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_colorspace false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_downloadfonts false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_jobtitle false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_num_copies true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_orientation true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_paper_size true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_plex false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_printincolor true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_resolution false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.can_change_spoolercommand false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.colorspace.0.name default print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.colorspace.count 1 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.has_special_printerfeatures true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.orientation.0.name portrait print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.orientation.1.name landscape print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.orientation.count 2 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.0.height_mm 210 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.0.is_inch false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.0.name A5 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.0.width_mm 148 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.1.height_mm 297 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.1.is_inch false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.1.name A4 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.1.width_mm 210 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.2.height_mm 420 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.2.is_inch false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.2.name A3 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.2.width_mm 297 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.3.height_mm 279 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.3.is_inch true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.3.name Letter print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.3.width_mm 215 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.4.height_mm 355 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.4.is_inch true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.4.name Legal print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.4.width_mm 215 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.5.height_mm 431 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.5.is_inch true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.5.name Tabloid print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.5.width_mm 279 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.6.height_mm 254 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.6.is_inch true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.6.name Executive print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.6.width_mm 190 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.paper.count 7 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.plex.0.name default print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.plex.count 1 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.resolution.0.name default print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.resolution.count 1 print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_colorspace_change false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_downloadfonts_change false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_jobtitle_change false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_orientation_change true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_paper_size_change true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_plex_change false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_printincolor_change true print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_resolution_change false print.tmp.printerfeatures.Brother@192.168.0.2.supports_spoolercommand_change false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_colorspace false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_downloadfonts false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_jobtitle false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_num_copies true print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_orientation true print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_paper_size true print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_plex false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_printincolor true print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_resolution false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.can_change_spoolercommand false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.colorspace.0.name default print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.colorspace.count 1 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.has_special_printerfeatures true print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.orientation.0.name portrait print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.orientation.1.name landscape print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.orientation.count 2 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.0.height_mm 210 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.0.is_inch false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.0.name A5 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.0.width_mm 148 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.1.height_mm 297 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.1.is_inch false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.1.name A4 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.1.width_mm 210 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.2.height_mm 420 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.2.is_inch false print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.2.name A3 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.2.width_mm 297 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.3.height_mm 279 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.3.is_inch true print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.3.name Letter print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.3.width_mm 215 print.tmp.printerfeatures.CUPS/Brother.paper.4.height_mm 355 print.tmp.printerfeatures

Επιλεγμένη λύση

Do you have gnome-vfs installed? If so, remove it.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Do you have gnome-vfs installed? If so, remove it.

more options

Here is the explanation, non-mozilla applications have no problems with cups, I guess this is a mozilla bug

http://www.devunmounted.com/2010/09/07/segmentation-fault-my-cups-runneth-over/

more options

Uninstalling gnome-vfs is not possible with my linux distrib... and uninstalling things is not a solution because as I said, the bug is from Mozilla applications, other are working well with this version of cups

more options

2 different MSI laptops with Mandriva 2010.0, KDE 4.3 and firefox 3.6.10: Everytime when I try to print or see the printpreview on both of them, firefox just disappears from the screen, crashes.