Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

on loading some web pages navigation boxes such as login are blank

 • 2 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 19 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Issue

Firefox is having problems with certain web sites

Description

when loading some websites - navigation boxes are either missing completely or appear blank - sometimes I can find them by moving the cursor around the site until it changes to a "finger"

URL of affected sites

http://www.onlinefishing.tv

Troubleshooting information

   Troubleshooting Information
 This page contains technical information that might be useful when you're 
 trying to solve a problem. If you are looking for answers to common questions
 about Firefox, check out our support web site.
    Copy all to clipboard
   


    Application Basics
   

       Name
      
      	Firefox
            Version
      
      	3.6.4
            Profile Directory
      


        Open Containing Folder
       
      
            Installed Plugins
      


       about:plugins
      
            Build Configuration
      


       about:buildconfig
      
     

    Extensions
   

       Name
      
      	
       Version
      
      	
       Enabled
      


       ID
      
     


    British English Dictionary	1.19	true	en-GB@dictionaries.addons.mozilla.org

Mozilla Firefox distributed by RealNetworks 1.0 false realplayer@partners.mozilla.com RealPlayer Browser Record Plugin 1.0 true Iconix 3.90.1 true {1253D21B-263B-1843-275C-1726DA8B2A12} eBay Sidebar for Firefox 2.0.4 true {62760FD6-B943-48C9-AB09-F99C6FE96088}

    Modified Preferences
   
      Name      Value
     
    


    accessibility.blockautorefresh	true

accessibility.typeaheadfind.flashBar 0 browser.history_expire_days 20 browser.history_expire_days.mirror 20 browser.history_expire_days_min 3 browser.places.importBookmarksHTML false browser.places.importDefaults false browser.places.leftPaneFolderId -1 browser.places.migratePostDataAnnotations false browser.places.smartBookmarksVersion 2 browser.places.updateRecentTagsUri false browser.startup.homepage http://news.bbc.co.uk/ browser.startup.homepage_override.mstone rv:1.9.2.4 browser.tabs.loadInBackground false browser.zoom.full false dom.disable_open_during_load false extensions.lastAppVersion 3.6.4 font.minimum-size.x-western 12 font.name.serif.x-western Arial Black keyword.URL http://www.ask.com/web?&o=13048&l=dis&q= network.cookie.prefsMigrated true network.http.proxy.version 1.0 places.last_vacuum 1273862238 print.print_printer Lexmark 3400 Series print.printer_Lexmark_3400_Series.print_bgcolor false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_bgimages false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_command print.printer_Lexmark_3400_Series.print_downloadfonts false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_edge_bottom 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_edge_left 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_edge_right 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_edge_top 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_evenpages true print.printer_Lexmark_3400_Series.print_footercenter print.printer_Lexmark_3400_Series.print_footerleft &PT print.printer_Lexmark_3400_Series.print_footerright &D print.printer_Lexmark_3400_Series.print_headercenter print.printer_Lexmark_3400_Series.print_headerleft &T print.printer_Lexmark_3400_Series.print_headerright &U print.printer_Lexmark_3400_Series.print_in_color true print.printer_Lexmark_3400_Series.print_margin_bottom 0.5 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_margin_left 0.5 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_margin_right 0.5 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_margin_top 0.5 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_oddpages true print.printer_Lexmark_3400_Series.print_orientation 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_pagedelay 500 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_data 9 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_height 11.00 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_size_type 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_size_unit 1 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_width 8.50 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_reversed false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_scaling 1.00 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_shrink_to_fit true print.printer_Lexmark_3400_Series.print_to_file false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_unwriteable_margin_bottom 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_unwriteable_margin_left 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_unwriteable_margin_right 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_unwriteable_margin_top 0 privacy.clearOnShutdown.cache false privacy.clearOnShutdown.formdata false privacy.cpd.cache false privacy.cpd.formdata false privacy.item.cache false privacy.item.cookies true privacy.item.formdata false privacy.sanitize.migrateFx3Prefs true privacy.sanitize.timeSpan 4 security.warn_viewing_mixed false


Firefox version

3.6.4

Operating system

Windows XP

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4

Plugins installed

 • -Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape
 • 1.9.0009.1
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • 6.0.12.448
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealJukebox Netscape Plugin
 • Firefox Proxy component for eMail ID
 • Default Plug-in
 • Shockwave Flash 10.1 r53
 • Google Update
 • DRM Store Netscape Plugin
 • DRM Netscape Network Object
 • Npdsplay dll
== Issue == Firefox is having problems with certain web sites == Description == when loading some websites - navigation boxes are either missing completely or appear blank - sometimes I can find them by moving the cursor around the site until it changes to a "finger" == URL of affected sites == http://www.onlinefishing.tv == Troubleshooting information == Troubleshooting Information This page contains technical information that might be useful when you're trying to solve a problem. If you are looking for answers to common questions about Firefox, check out our support web site. Copy all to clipboard Application Basics Name Firefox Version 3.6.4 Profile Directory Open Containing Folder Installed Plugins about:plugins Build Configuration about:buildconfig Extensions Name Version Enabled ID British English Dictionary 1.19 true en-GB@dictionaries.addons.mozilla.org Mozilla Firefox distributed by RealNetworks 1.0 false realplayer@partners.mozilla.com RealPlayer Browser Record Plugin 1.0 true Iconix 3.90.1 true {1253D21B-263B-1843-275C-1726DA8B2A12} eBay Sidebar for Firefox 2.0.4 true {62760FD6-B943-48C9-AB09-F99C6FE96088} Modified Preferences Name Value accessibility.blockautorefresh true accessibility.typeaheadfind.flashBar 0 browser.history_expire_days 20 browser.history_expire_days.mirror 20 browser.history_expire_days_min 3 browser.places.importBookmarksHTML false browser.places.importDefaults false browser.places.leftPaneFolderId -1 browser.places.migratePostDataAnnotations false browser.places.smartBookmarksVersion 2 browser.places.updateRecentTagsUri false browser.startup.homepage http://news.bbc.co.uk/ browser.startup.homepage_override.mstone rv:1.9.2.4 browser.tabs.loadInBackground false browser.zoom.full false dom.disable_open_during_load false extensions.lastAppVersion 3.6.4 font.minimum-size.x-western 12 font.name.serif.x-western Arial Black keyword.URL http://www.ask.com/web?&o=13048&l=dis&q= network.cookie.prefsMigrated true network.http.proxy.version 1.0 places.last_vacuum 1273862238 print.print_printer Lexmark 3400 Series print.printer_Lexmark_3400_Series.print_bgcolor false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_bgimages false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_command print.printer_Lexmark_3400_Series.print_downloadfonts false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_edge_bottom 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_edge_left 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_edge_right 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_edge_top 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_evenpages true print.printer_Lexmark_3400_Series.print_footercenter print.printer_Lexmark_3400_Series.print_footerleft &PT print.printer_Lexmark_3400_Series.print_footerright &D print.printer_Lexmark_3400_Series.print_headercenter print.printer_Lexmark_3400_Series.print_headerleft &T print.printer_Lexmark_3400_Series.print_headerright &U print.printer_Lexmark_3400_Series.print_in_color true print.printer_Lexmark_3400_Series.print_margin_bottom 0.5 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_margin_left 0.5 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_margin_right 0.5 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_margin_top 0.5 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_oddpages true print.printer_Lexmark_3400_Series.print_orientation 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_pagedelay 500 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_data 9 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_height 11.00 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_size_type 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_size_unit 1 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_paper_width 8.50 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_reversed false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_scaling 1.00 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_shrink_to_fit true print.printer_Lexmark_3400_Series.print_to_file false print.printer_Lexmark_3400_Series.print_unwriteable_margin_bottom 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_unwriteable_margin_left 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_unwriteable_margin_right 0 print.printer_Lexmark_3400_Series.print_unwriteable_margin_top 0 privacy.clearOnShutdown.cache false privacy.clearOnShutdown.formdata false privacy.cpd.cache false privacy.cpd.formdata false privacy.item.cache false privacy.item.cookies true privacy.item.formdata false privacy.sanitize.migrateFx3Prefs true privacy.sanitize.timeSpan 4 security.warn_viewing_mixed false == Firefox version == 3.6.4 == Operating system == Windows XP == User Agent == Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4 == Plugins installed == *-Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape *1.9.0009.1 *The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site. *6.0.12.448 *RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In *RealJukebox Netscape Plugin *Firefox Proxy component for eMail ID *Default Plug-in *Shockwave Flash 10.1 r53 *Google Update *DRM Store Netscape Plugin *DRM Netscape Network Object *Npdsplay dll

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

"Clear the Cache": Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now" "Remove the Cookies" from sites that cause problems: Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"


Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of your add-ons is causing your problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes). See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems and Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems

If it does work in Safe-mode then disable all your extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears. You can use "Disable all add-ons" on the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode start window to disable all extensions. You have to close and restart Firefox after each change via "File > Exit" (Mac: "Firefox > Quit"; Linux: "File > Quit")

more options

Hiya Corel - sorted thanks very much you have saved me no end of aggravation - may your life be full of good karma regards Chris