Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

The spell check box is ticked in options , but still dosn't work , why?

  • 1 απάντηση
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have just downloaded fire fox on to my new computer, and although the spell check box is ticked in the options menu , I can't get spell check to work, can anyone help me?

This happened

Every time Firefox opened

== from it being downloaded

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Not all locales come with a dictionary installed for licensing reasons. If you do not have the en-US locale then check that you have a dictionary installed (Tools > Add-ons > Extensions) and selected.

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages submenu. Also make sure that [[X]"Check Spelling" in the right-click context menu has a tick. You can also try to toggle the "Check Spelling" item off and on again.

See http://kb.mozillazine.org/Spell_checking and How do I use the Firefox spell checker? See also http://kb.mozillazine.org/Dictionaries

You can look here for more dictionaries: https://addons.mozilla.org/firefox/browse/type:3