Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why support Twitter?

 • 6 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 25 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Morbus

more options

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

OK, we're all about Open Source. We're about non-profit.

Why then are we posting on Twitter and Facebook? I know Facebook is pretty big and "down with the kids" but Twitter is just hype; and commercial at that.

It's sending the WRONG message. Come on Mozilla, let's use a completely OPEN solution to micro-blogging and show the world that we support OPEN developers.


This happened

Not sure how often

I opened the Mozilla page

Troubleshooting information

None relevant

Firefox version

3.0.10

Operating system

Intel Mac OS X 10.6

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.0.10 Windows NT

Plugins installed

 • -Gecko default plugin
 • Runs Java applets using the latest installed versions of Java. For more information: Java Embedding Plugin. Run version test: Java Information.
 • http://www.facebook.com/fbplugin/
 • RealPlayer Plugin
 • iPhoto6
 • Contribute Plug-inInbrowser Editor Plug-in
 • LogMeIn remote control components
 • Java Plug-In 2 for NPAPI Browsers
 • Unity Web Player lets you experience dazzling interactive 3D right in your browser. For more information, visit Unity .
 • DivX Web Player version 2.0.0.263
 • Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.5.6
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Shockwave Flash 10.1 r53

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Hello Marc.

Although not related to your problem, I will remind you that the version of Firefox you are using at the moment has been discontinued and is no longer supported. Furthermore, it has known bugs and security problems. I urge you to update to the latest version of Firefox, for maximum stability, performance, security and usability. You can get it for free, as always, at getfirefox.com.

As for Twitter, it sucks... But if you don't want to use it, you don't have to. Planet.mozilla.org is a nice place to follow everything Mozilla related, and it's a site, not twitter.

more options

Tx. Morbus. I thought I had upgraded - how remiss of me! (Particularly as I'm something of a Mozilla evangelist). I'll go whip myself soundly in a mo.

As for Twitter, my point (and I'm trying to reach out here - these forums are not ideal) is that despite sucking (no argument there) Mozilla really has no business in promoting it.

Being commercial and closed source, Twitter Inc. stands for pretty much everything that Mozilla doesn't. It may only be a vehicle, but large sites such as this one have a responsibility to show that it's not the only way to micro-blog. As a community we should eschew it completely because by supporting it we're giving a legitimacy that it simply does not deserve.

more options

Marc, you may want to see this:

http://groups.google.com/groups/dir?sel=usenet%3Dmozilla.dev&pli=1

It's the Google Groups discussion nest, I'm sure you'll reach the developers much faster there, since they read that discussion group. SUMO is really more about support and all :)

more options

Marc,

You are running the most recent Firefox release - 3.6.4 - the rv:1.9.2.4 Gecko/ 20100611 .

Your UserAgent string in Firefox is probably messed up by another program that you installed, unless you changed the UA yourself for some reason. http://en.wikipedia.org/wiki/User_Agent

type about:config in the URL bar and hit Enter If you see the warning, you can confirm that you want to access that page. Filter = general.useragent. Right-click the preferences that are bold, one line at a time, and select Reset, Then restart Firefox

more options

I always have to miss that, don't I? XD Sorry for the mislead, Marc.

more options

I get the UA - I just hadn't checked. ;0)

Personally, I don't see a lot of point in messing with the UA string. I'm a web developer and that's the last thing I worry about: gimme a feature test any day. Then JSLint to make sure it will work in IE! LOL.