Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How can I stop Firefox from going into "work offline" mode every few minutes and kicking me off wifi?

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options
Locked by Moderator as a duplicate/re-post. Please continue the discussion in this thread: [tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=704453&forumId=1] Thanks - c

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

About a week ago, Firefox started going into "work offline" mode every few minutes. I have to manually re-select my network to get back online. Don't have any idea why this started. And I don't have any wifi issues if Firefox isn't open. Is there an easy fix for someone who is not super techy? Thanks.

Troubleshooting information

Nothing shows up in my Extensions tab.

Firefox version

3.5.9

Operating system

Intel Mac OS X 10.5

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9

Plugins installed

  • -Gecko default plugin
  • Runs Java applets using the latest installed versions of Java. For more information: Java Embedding Plugin. Run version test: Java Information.
  • Shockwave Flash 10.0 r45
  • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
  • Java Plug-In 2 for NPAPI Browsers
  • iPhoto6