Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have 2 gmail accounts. One will work properly the other will not. All settings are the same. What need to do?

 • 1 απάντηση
 • 9 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 92 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από Chris Ilias

more options

I have 2 gmail accounts. 1 works properly, the other does not - but I can use it fine with Safari. All settings are the same. What do I do?

URL of affected sites

http://https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3Dhtml%26zy%3Dl&bsv=1eic6yu9oa4y3&ss=1&scc=1<mpl=default<mplcache=2&hl=en

Επιλεγμένη λύση

Try clearing your cache and cookies.

 1. Open the Tools menu, then select Clear Recent History... .
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now .
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Try clearing your cache and cookies.

 1. Open the Tools menu, then select Clear Recent History... .
 2. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 3. Click the arrow next to Details to display the list of items that can be cleared.
 4. Select both Cookies and Cache.
 5. Click Clear Now .