Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Is there a way to find out if current Add-ons are compatable with the latest upgrade ver. of Firefox before running the update?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Morbus

more options

I want to know if my current Add-ons and themes are compatable with the latest upgrade version of Firefox before running the update.

Επιλεγμένη λύση

Hello azdec.

You can check the add-on's page at addons.mozilla.org if it's just one or two. I believe there is one extensions in the add-ons gallery that lets you see whether your add-ons are compatible with newer versions of Firefox. But you'll have to search for them, since I don't know how it's called.

I will remind you that if you want an add-on to be compatible with a newer version of Firefox, you need to contact its author.

Also, the version of Firefox you are using at the moment has been discontinued and is no longer supported. Furthermore, it has known bugs and security problems. I urge you to update to the latest version of Firefox, for maximum stability, performance, security and usability. You can get it for free, as always, at getfirefox.com.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello azdec.

You can check the add-on's page at addons.mozilla.org if it's just one or two. I believe there is one extensions in the add-ons gallery that lets you see whether your add-ons are compatible with newer versions of Firefox. But you'll have to search for them, since I don't know how it's called.

I will remind you that if you want an add-on to be compatible with a newer version of Firefox, you need to contact its author.

Also, the version of Firefox you are using at the moment has been discontinued and is no longer supported. Furthermore, it has known bugs and security problems. I urge you to update to the latest version of Firefox, for maximum stability, performance, security and usability. You can get it for free, as always, at getfirefox.com.