Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Using Firefox 3.6.3 for OS X, I have recently become unable to view streaming media at the website www.memritv.org. I receive an error message that says "TypeError: _cuPlayer is null." How can I circumvent this problem?

  • 5 απαντήσεις
  • 28 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 34 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Chris Ilias

more options

Using Firefox 3.6.3 for OS X, I have recently become unable to view streaming media at the website www.memritv.org. I receive an error message that says "TypeError: _cuPlayer is null." How can I circumvent this problem?

URL of affected sites

http://www.memritv.org

Επιλεγμένη λύση

I spoke yesterday by telephone with customer service for the Memritv.org website. They informed me that they are well aware of this problem. They stated further that the problem is due to a software difficulty on their end, and is not due to a fault on the part of website visitors or their personal computers. Memri expects to implement a successful software "fix" in the near future.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

If I understand correctly, CUPLayer is something called CastUp Player, and it sounds like Firefox can't get it to run. Does CastUp Player sound familiar to you? Do you still have it installed?

more options

CU Player is, indeed, CastUp Player. However I was previously able to view streams from this site without ever knowingly downloading CastUp Player or any other special software. It is only recently that this website became a problem. I am wondering if CastUp Player specific streams are perhaps no longer compatible with FireFox for OS X. Perhaps someone knows, or is aware of a solution?

more options

Maybe there are specific file types set to use CUPLayer. Use the instructions at Change what Firefox does when you click on or download a file to find out.

more options

Επιλεγμένη λύση

I spoke yesterday by telephone with customer service for the Memritv.org website. They informed me that they are well aware of this problem. They stated further that the problem is due to a software difficulty on their end, and is not due to a fault on the part of website visitors or their personal computers. Memri expects to implement a successful software "fix" in the near future.

more options

Great! Thanks for letting us know.