Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Erratic text editing in Firefox 3.6.3 after upgrade from 2.x

 • 2 απαντήσεις
 • 20 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 13 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από judgfcv

more options

I upgraded to Firefox 3.6.3 because of slow flash player activity, and that was not resolved (Slow CPU, Pentum SSE2 machine). Configuration still identifies browser as Mozilla 2.0.1 -- but browser is clearly upgraded version with skins and new features working, etc .

When I attempt to edit text (UTF locale, but US only or foreign doesn't matter) the cursor in the web based text edit boxes (eg: Forums) becomes mis-aligned and off by 1/2 to one character, the graphics of the character are repeatedly rendered offset from proper position causing "ghost" characters. In the rendering of Forums when not being edited, occasional characters overlap as well confusing the spelling of words. etc.

Wrong rendering does not appear in normal HTML pages, but only in ones created by standard forums software. Vbulletin, etc. The problem is especially acute on a couple of sites devoted to religious/inter-religious dialog -- problem does not exist in 2.x versions of Mozilla; but I prefer not to downgrade. Application Basics


    Name
    Firefox


    Version
    3.6.3


    Profile Directory


     Open Containing Folder


    Installed Plugins


     about:plugins


    Build Configuration


     about:buildconfig


 Extensions


    Name


    Version


    Enabled


    ID


 Modified Preferences


   Name


   Value


    accessibility.typeaheadfind.flashBar
    0


    accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection
    false


    accessibility.typeaheadfind.timeout
    20000


    accessibility.warn_on_browsewithcaret
    false


    browser.history_expire_days.mirror
    180


    browser.history_expire_days_min
    30


    browser.places.importBookmarksHTML
    false


    browser.places.importDefaults
    false


    browser.places.leftPaneFolderId
    -1


    browser.places.migratePostDataAnnotations
    false


    browser.places.smartBookmarksVersion
    2


    browser.places.updateRecentTagsUri
    false


    browser.startup.homepage
    about:blank


    browser.startup.homepage_override.mstone
    rv:1.9.2.3


    browser.tabs.loadInBackground
    false


    dom.disable_open_during_load
    false


    extensions.lastAppVersion
    3.6.3


    font.language.group
    he


    font.name.monospace.he
    SBL Hebrew


    font.name.sans-serif.he
    SBL Hebrew


    font.name.serif.he
    SBL Hebrew


    general.useragent.extra.firefox
    Firefox/2.0.1


    general.useragent.locale
    en-jp


    network.cookie.prefsMigrated
    true


    places.last_vacuum
    1275045996


    print.print_printer
    magicolor


    ... printer settings edited out for brevity....


    privacy.clearOnShutdown.cookies
    false


    privacy.clearOnShutdown.offlineApps
    true


    privacy.cpd.cookies
    false


    privacy.item.offlineApps
    true


    privacy.sanitize.migrateFx3Prefs
    true


    security.enable_java
    false


    security.warn_viewing_mixed
    false

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded from a firefox 2.x version to 3.6.3

Επιλεγμένη λύση

Your UserAgent string in Firefox is probably messed up by another program that you installed, and the addons website doesn't know you are running Firefox. http://en.wikipedia.org/wiki/User_Agent

type about:config in the URL bar and hit Enter If you see the warning, you can confirm that you want to access that page. Filter = general.useragent. Right-click the preferences that are bold, one line at a time, and select Reset, Then restart Firefox.


No comment about your other problems.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Your UserAgent string in Firefox is probably messed up by another program that you installed, and the addons website doesn't know you are running Firefox. http://en.wikipedia.org/wiki/User_Agent

type about:config in the URL bar and hit Enter If you see the warning, you can confirm that you want to access that page. Filter = general.useragent. Right-click the preferences that are bold, one line at a time, and select Reset, Then restart Firefox.


No comment about your other problems.

more options

As to the suggestion above, there's no possibility to "Reset" - the filed is grayed out and cannot be selected.

This is very annoying - you type some text and then the cursor is just gone to nirvana. If one tries to place it somewhere, it appears elsewhere, but one can edit the text at the location chosen by the mouse click.

Happens to me in the moment just for some ms-online web access to my Email. However, the problem does not occur with Safari.

Cheers, jk