Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox appears in processes then randomly closes

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από AnonymousUser

more options

Was browsing websites yesterday when a .pdf document was opened, Firefox hung for a few seconds, then crashed, went to open it up again but it just wouldn't startup, no window appears and then I checked processes. Once clicked it appears for i'd say no more than two seconds and then dissapears from the list.

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0)

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I fiddled around with it last night, I'm the administrator on my system so I tried the only other profile on my computer. Firefox worked without any problems what so ever, so I then went on to try on my profile again, it worked no problem however I didn't close it at all. Came back on this morning, it will no longer on my profile again yet is still completely fine on the other profile (from which I am posting this on) can anybody help?