Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

high cpu load when displaying content plugin menue

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Morbus

more options

when i just open the content plugins dialogue the cpu load increases significantly (around 70 percent). due to this i can hardly make any changes. this happens every time.


This happened

Every time Firefox opened

== sorry, i don't exactly know.

Επιλεγμένη λύση

Hello Steve.

Although I'm not really sure what you mean by "content plugins dialogue", you may be having a problem with some Firefox add-on that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?

Whenever you have a problem with Firefox, whatever it is, you should make sure it's not coming from one of your installed add-ons, be it an extension, a theme or a plugin. To do that easily and cleanly, run Firefox in safe mode and select Disable all add-ons. If the problem disappears, you know it's from an add-on. Disable them all in normal mode, and enable them one at a time until you find the source of the problem. See this article for information about troubleshooting extensions and theme. You can troubleshoot plugins the same way.

If you want support for one of your add-ons, you'll need to contact its author.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello Steve.

Although I'm not really sure what you mean by "content plugins dialogue", you may be having a problem with some Firefox add-on that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?

Whenever you have a problem with Firefox, whatever it is, you should make sure it's not coming from one of your installed add-ons, be it an extension, a theme or a plugin. To do that easily and cleanly, run Firefox in safe mode and select Disable all add-ons. If the problem disappears, you know it's from an add-on. Disable them all in normal mode, and enable them one at a time until you find the source of the problem. See this article for information about troubleshooting extensions and theme. You can troubleshoot plugins the same way.

If you want support for one of your add-ons, you'll need to contact its author.