Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

how do i view cookies and objects?

  • 8 απαντήσεις
  • 14 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από user66338

more options

I used to be able to view cookies and objects by going to Tools and internet options. How do I do it now? Thank you.

I used to be able to view cookies and objects by going to Tools and internet options. How do I do it now? Thank you.

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Hello kirk,

in Firefox, you can view Cookies the following way:

  1. Right-click on the website and choose Show Page information from the context-menu.
  1. Now, you can select the Media tab.
  1. There you should find a way to show media.
  1. For the cookies, it's the Permissions tab.
more options

please help me also to please enable my java... that's why i can't work with my facebook and yahoo account. pls. thanks

more options

i can't work with my yahoo messenger, facebook and yahoo mail welll., please give a prior attention with this problem because i really miss my fb friends. thanks

more options

Lea: please start a new thread or link me to the one you already created!

--Tobbi

more options

An extension at https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/315/ will add more verbose info to the Show Page information dialog Tobbi mentioned.

more options

This is a really convoluted change. Tools->Options has always been the way to view cookies. Now it's not even in the menus anymore. And the cookies dialog has nothing to do with context (the current page) -- even though you now have us right clicking into a "Page Info" dialog. You changed something that was standard into something not obvious.

Please put the view cookies dialog back in options. Thanks

more options

A quick way to see the cookies from the website in the current tab is to click the favicon at the left side of the location bar A click on the "More Information" button will open the Security tab in "Tools > Page Info". You can inspect the cookies if you click the "View Cookies" button on the Security tab in "Tools > Page Info". You can select all cookies in that window with Shift + cursor Down after you have selected the first cookie and press Delete to remove the selected cookies. Clear the search bar in the Cookie Manager to see all cookies.

more options

How do I see what sites my kid went to after he gets off the computer and has cleared all history?