Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I recover deleted bookmarks?

  • 6 απαντήσεις
  • 48 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 15986 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από umaryaqoob

more options

I accidentally deleted a bookmark of mine and cant find it anywhere how do I recover it?

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Firefox makes an automatic backup of all the bookmarks each day, so you can recover bookmarks from a previous date.

The steps to follow are at https://support.mozilla.com/en-US/kb/Lost+Bookmarks#Restoring_bookmark_ba...

more options

Hello, i have deleted by mistake my whole toolbar, inclusive search address,all tools,all.I have left just one sub toolbar with my bookmarks,i cannot even type web address. I simply right-klick on them and unticked them. Can you please advice how torestore my toolbar? I also tried to uninstall and install back my Mozilla - nothing

Thnaks

more options

If you have accidentally removed bookmarks then use "Organize > Undo" in the bookmarks manager (Bookmarks > Organize Bookmarks) to get them back. That only works if you haven't closed Firefox. Otherwise you need to restore the bookmarks from a JSON backup.

See http://kb.mozillazine.org/Backing_up_and_restoring_bookmarks_-_Firefox

more options

alexandra petkova,

You should have started a new thread as your problem has nothing to do with what was being discussed.

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

more options

I had a virus and when the computer tech worked on my computer, he deleted prior Mozilla Firefox Version and installed new. I did not even think about my bookmarks. He also deleted Recycle Bin. Is there anyway to get these bookmarks back?

more options

i want to check the Recent History