Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I get the web address field, menus and buttons etc. back?

  • 5 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από Morbus

more options

I tried the customize function in Firefox and managed to remove EVERYTHING... Web address field, all menus and buttons etc. are gone, only a white page shows. It does not seem to be possible to get anything back! Right click does not give a menu that allows me to add the different menus and buttons, no matter where I click. How do I get the web address field, menus and buttons etc. back? Restart of Firefox does not help. I have to use IE now... are there any keyboard commands?

This happened

Every time Firefox opened

After trying to customize Firefox

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Hi there.

I believe that you can run Firefox in safe-mode to restore the menu bars, but if that doesn't work, I think right-clicking the menu bar and selecting "Customize..." then clicking "Restore default set" will do the trick. If you don't have any menu bar to click, try tapping F10 in your keyboard, and use the menu View > Toolbars > Customize...

You can also customize which bars are shown in these menus.

more options

Thank you Morbus! F10 did the work. Many thanks!

more options

You're welcome :)

more options

Thank you that worked for me too.

more options

Yay! Thanks! Had the same problem...