Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

No yellow bar comes up when trying to allow adobe flash reader so how do I allow the program to be downloaded?

  • 6 απαντήσεις
  • 34 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από TXGuy

more options

The instructions for downloading Adobe flash reader state that a yellow bar will appear int he tool bars and just click allow. No yellow bar appeared so I could not figure out how to download the program. How do I allow the program to be downloaded?

This happened

Every time Firefox opened

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

The instructions on the Adobe site are out-of -date and do not apply to current versions of Firefox. Use the following instructions to install or update Adobe Flash.

Install/Update Adobe Flash Player for Firefox: your ver. N/A; current ver. 10.0 r45 See: Updating Flash -use Firefox to download and SAVE to your hard drive (save to Desktop for easy access) -exit Firefox (File > Exit) -double-click on the Adobe Flash installer you just downloaded to install it -when the Flash installation is complete, start Firefox, and test the Flash installation here: http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=tn_15507&sliceId=1

  • NOTE: On Vista and Windows 7 you may need to run the plugin installer as Administrator by starting the installer via the right-click context menu if you do not get an UAC prompt to ask for permission to continue (i.e nothing seems to happen). See this: http://vistasupport.mvps.org/run_as_administrator.htm
  • NOTE for IE: Firefox and most other browsers use a Plugin. IE uses an ActiveX version of Flash. To install/update the IE ActiveX Adobe Flash Player, same instructions as above, except use IE to download the ActiveX Flash installer.

Also see: http://kb.mozillazine.org/Flash How do I edit options to add Adobe to the list of allowed sites


Other Issues: to correct security/stability issues

Update Java: your ver. 1.6.0.17; current ver. 1.6.0.20 (important security update 04-15-2010) (Firefox 3.6 and above requires Java 1.6.0.10 and above; see: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Java-related+issues#Java_does_not_work_in_Firefox_3_6) (Windows users: Do the manual update; very easy.) See: Updating Java Do the update with Firefox closed.

more options

exactly the same thing -- no yellow bar.

more options

Same answer as before.

There is no yellow bar -- "The instructions on the Adobe site are out-of -date and do not apply to current versions of Firefox. Use the following instructions to install or update Adobe Flash. "

Follow the instructions given above for installing or updating Flash Player.

more options

no yellow bar and it's apparent that I need to upgrade flash player as the games that use it are running extremely slow and it keeps crashing - but it tells me that there is an error in downloading updated version and to use the yellow bar to allow - I realize that the instructions on firefox state that this information supplied by Adobe is out of date but the instructions I keep finding on firefox all still pertain to having a yellow bar which I do not have

more options

Adobe's site instructions are out-of-date and apply only to older versions of Firefox. Follow the instructions below.

Install/Update Adobe Flash Player for Firefox: your ver. 10.0 r22; current ver. 10.1 r53 (important security update 2010-06-10) See: Updating Flash -use Firefox to download and SAVE to your hard drive (save to Desktop for easy access) -exit Firefox (File > Exit) -check to see that Firefox is completely closed (Ctrl+Alt+Del, choose Task Manager, click Processes tab, if "firefox.exe" is on the list, right-click "firefox.exe" and choose End process, close the Task Manager window) -double-click on the Adobe Flash installer you just downloaded to install/update Adobe Flash -when the Flash installation is complete, start Firefox, and test the Flash installation here: http://kb.adobe.com/selfservice/viewContent.do?externalId=tn_15507&sliceId=1