Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Automatic backups are not happening under Windows 7

  • 5 απαντήσεις
  • 9 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από TXGuy

more options

FF Help (https://support.mozilla.com/en-US/kb/Backing+up+and+restoring+bookmarks) says FF automatically creates backups of your bookmarks and saves the last five backups for safekeeping.

On my old XP system, this was true. FF made a new backup json file each day which I would then backup from the FF folder to an external USB drive.

On Monday I moved to a new, Windows 7 system and installed a new installation of FF. The new installation of FF has yet to automatically create a backup. I am looking for them in C:\Users\myname\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\v62lc497.default\bookmarkbackup

I can't find them anywhere else on my local drive using the the W7 search function. Is there something I need to set in FF to turn-on automatic backups?

Επιλεγμένη λύση

You are looking in the wrong location for the Firefox Profile Folder You need to look in C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\

In \AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ you will only see the Firefox cache and the phishing database file.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Are the bookmark backups in your profile folder (not Local)?

C:\Users\myname\AppData\Mozilla\Firefox\Profiles\v62lc497.default\bookmarkbackup

more options

No, there are no new bookmark backups in my profile folder. (Yes, they would be local if they were there.)

more options

Επιλεγμένη λύση

You are looking in the wrong location for the Firefox Profile Folder You need to look in C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>\

In \AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ you will only see the Firefox cache and the phishing database file.

more options

Thanks cor-el. That solves my problem. I wish Windows 7 search had found that path when I searched for json files.