Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have some dropdown boxes that are disabled if certain criteria are not met. This works fine in IE and FF 3.0.12. In FF 3.6.3 the box is not grayed out even though it does not allow you to make a selection which is expected.

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have some dropdown boxes that are disabled if certain criteria are not met. This works fine in IE and FF 3.0.12. In FF 3.6.3 the box is not grayed out even though it does not allow you to make a selection which is expected.

This happened

Every time Firefox opened

== Noticed in FF 3.6.3

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

If check boxes aren't working the you may have other content that is displayed on over that part of the page and preventing from clicking on the content beneath it. Another possibility is that the is VML code on that page if you've used MS software to generate it and that the code is not W3C compliant or even only an image is served to browsers like Firefox.

Can you post a link?

more options

I can't post a link, this is an internal company website. The page displays fine, it is just that 3 boxes are not grayed out when they are disabled. You can not make a selection in them which is correct. It's just that when they aren't grayed out people try to make selections in them when they shouldn't. Like I said this works on previous versions of FF, just not on 3.6.

more options

Since upgrading from 3.5.9 to 3.6.* I have drop down boxes that don't drop down. The down arrow is present. When I click on it the text box receives focus, but the list of values never shows up. If I know what's in the list I can start typing one of the values and it will fill in -- I just can't see the list. I'm having problems with Zenoss 2.4.0 and ELOG 2.7.8 this way. For an example, goto https://midas.psi.ch/elogs/Linux+Demo/1, click "Edit", and try the Type or Category dropdown boxes. I've tried disabling all my add-ins, disabling all but Java, but without changing the problem.