Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Is There a Terminal Switch to Export/Import JSON FILE?

  • 2 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 618 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από AnonymousUser

more options

I need to get and put files from Firefox in an external program, so I need to be able to export/import JSON files programmatically (probably the command line). Is there a switch I can use, or some other way to do this?

Επιλεγμένη λύση

You can't do that via the command line.

There is a daily JSON backup in the bookmarkbackups folder in the Firefox Profile Folder

Maybe you can create a XPCOM component to do what you want. http://developer.mozilla.org/en/XPCOM http://kb.mozillazine.org/Category:XPCOM_example_code

http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=27 - MozillaZine Mozilla Development forum http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=19 - MozillaZine Extension Development forum

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

I'm ashamed to, but...

bump

more options

Επιλεγμένη λύση

You can't do that via the command line.

There is a daily JSON backup in the bookmarkbackups folder in the Firefox Profile Folder

Maybe you can create a XPCOM component to do what you want. http://developer.mozilla.org/en/XPCOM http://kb.mozillazine.org/Category:XPCOM_example_code

http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=27 - MozillaZine Mozilla Development forum http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=19 - MozillaZine Extension Development forum