Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Loaded 3.6.3 on Mac with 10.5.8 - no longer get printer recognition. Pinter is there with metwork and prints with Windows XPPro

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
more options

using mac10.5.8, since loading 3.6.3 can no longer access printer. Even without ff running. Pinter is a network unit that works with Windows fine. Can't even reload printer driver.

This happened

Every time Firefox opened

== First time FF 3.6.3 loaded