Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

With Firefox running, my computer (running XP, sp2) cannot end the FF program.

  • 2 απαντήσεις
  • 18 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 29 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Chris Ilias

more options

Usually, I close the Firefox window before turning off the computer, (running Windows XP, sp2), but sometimes, e.g. when mains power fails, I try to shut down the computer in a hurry, while FF is still open but no website is open. The program does not then terminate and I get the message that the program is not responding. Can I change any settings to solve this?

Επιλεγμένη λύση

Can you reproduce this 100% of the time? If so, my guess is that the AVG toolbar is causing problems. See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Can you reproduce this 100% of the time? If so, my guess is that the AVG toolbar is causing problems. See Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

more options

I wish to thank Chris_Ilias for his suggestions for solving my problem, en-US/forum/1/665923?. He was spot on, and disabling the AVG security bar fixed my problem.

Raminder Singh