Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have 2 different accounts at the same websites. Whenever I go to that website, one of my usernames prefills the UN field and I can't access the other account. I cannot overwrite my pre-filled username. Ideas?

  • 2 απαντήσεις
  • 17 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 267 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Chris Ilias

more options

I have 2 different accounts at the same websites. Whenever I go to that website, one of my two user names (always the same one) pre-fills the user-name field and I can't access the other account. The website rightfully rejects my password. I cannot overwrite my pre-filled user-name because the second I hit enter to logon, the original user-name rewrites itself into it's field. Neither of the user names is being saved by firefox anywhere in the "tools"; Options, security, advanced or privacy menu fields.

I did notice that that website has installed a cookie onto my computer called "_rememberme" which contains the user-name that is plaguing me.

This is a website that I access for very sensitive and important information and I must have both accounts accessible at different times.

Thanks, Joshua XP, sp3; FF3.6.3

This happened

A few times a week

== I added the second account on this website.

Επιλεγμένη λύση

You need to clear that remember me cookie and make sure that you remove a check mark to remember you on that website. Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

You can disable the automatic fill of a name and password.

See: http://kb.mozillazine.org/Password_only_filled_after_entering_user_name http://kb.mozillazine.org/signon.autofillForms

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options
more options

Επιλεγμένη λύση

You need to clear that remember me cookie and make sure that you remove a check mark to remember you on that website. Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

You can disable the automatic fill of a name and password.

See: http://kb.mozillazine.org/Password_only_filled_after_entering_user_name http://kb.mozillazine.org/signon.autofillForms

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.