Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How to update passwords

  • 1 απάντηση
  • 94 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8393 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Firefox 3.6.3 on my Mac (OS 10.6.3) enters my password to a website automatically (as set in Preferences)

I had to change a Username & Password for a site.

Firefox continues to enter the old UN & PW  despite a number of my attempts to change to the new ones.

How can I make this happen?

Thanks!

...John

Επιλεγμένη λύση

If the name stays the same and you only need to change (update) the stored password then fill the name in the login form and let Firefox fill the wrong password. You may have to press the Tab key to fill the password field. If you replace the wrong password with the new password then Firefox should offer to store the new password. Use the Remember Password bookmarklet on websites that use "autocomplete=off" to prevent Firefox from saving passwords. You can verify that Firefox has stored the new password: Firefox > Preferences > Security: Passwords: "Saved Passwords" > "Show Passwords" If that didn't work then remove that name and password and Firefox should offer to save the new password on the next visit or if you refresh the login page.

See also: http://kb.mozillazine.org/Password_Manager http://kb.mozillazine.org/Deleting_autocomplete_entries

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 13

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

If the name stays the same and you only need to change (update) the stored password then fill the name in the login form and let Firefox fill the wrong password. You may have to press the Tab key to fill the password field. If you replace the wrong password with the new password then Firefox should offer to store the new password. Use the Remember Password bookmarklet on websites that use "autocomplete=off" to prevent Firefox from saving passwords. You can verify that Firefox has stored the new password: Firefox > Preferences > Security: Passwords: "Saved Passwords" > "Show Passwords" If that didn't work then remove that name and password and Firefox should offer to save the new password on the next visit or if you refresh the login page.

See also: http://kb.mozillazine.org/Password_Manager http://kb.mozillazine.org/Deleting_autocomplete_entries