Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I keep getting multiple messages every time a web page is accessed or refreshed, that says "Font xxx is not installed. Do you want to allow Firefox to use it?". This happened after my last Firefox security update, and wasn't happening before that.

  • 1 απάντηση
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Keeps asking if I want allow the use of an "uninstalled" font for every page.

This happened

Every time Firefox opened

after last security update

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

On which drive are those fonts located?

Try to repair the disk permissions: http://thexlab.com/faqs/repairprocess.html See also Troubleshooting permissions issues in Mac OS X

You can also try to clear the font cache.

CreativeTechs Tips: Garbled Fonts Troubleshooting Guide

http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=38&t=1461325 - snow leopard fonts (restart the font server)