Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

second request, in win 7 I can only run firefox as the administrator

  • Καμία απάντηση
  • 62 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
more options

I recently loaded any and all updates to 3.6.3 and firefox will only run as administrator in windows 7

This happened

Every time Firefox opened

I downloaded updates

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)

I recently loaded any and all updates to 3.6.3 and firefox will only run as administrator in windows 7 == This happened == Every time Firefox opened == I downloaded updates == == User Agent == Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)