Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Smithsonian URLs - page will not scroll up

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

I am on a mailing list from the Smithsonian Magazine. I receive a daily email containing links to interesting stories. The links work and take me to the correct page, however, I am unable to scroll the page up to read the article. They used to scroll, but not now when I go there by clicking a link in the email. The email also contains a link named View in Browser, and the email appears in Firefox and I can scroll the email, but if I click on a link in that email displayed in the browser, the page still will not scroll up. Problem not present in Chrome or Edge. I previously reported this to Mozilla in Feedback and to the Smithsonian about 2 weeks ago, but still no change in his strange behavior. Firefox 126.0.1 (64 bit)

I am on a mailing list from the Smithsonian Magazine. I receive a daily email containing links to interesting stories. The links work and take me to the correct page, however, I am unable to scroll the page up to read the article. They used to scroll, but not now when I go there by clicking a link in the email. The email also contains a link named ''View in Browser'', and the email appears in Firefox and I can scroll the email, but if I click on a link in that email displayed in the browser, the page still will not scroll up. Problem not present in Chrome or Edge. I previously reported this to Mozilla in Feedback and to the Smithsonian about 2 weeks ago, but still no change in his strange behavior. Firefox 126.0.1 (64 bit)

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.