Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

since updating to version 126.0 64 bit, why is firefox much slower to open?

  • 7 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από kevpc

more options

i have updated to the latest version of Firefox, 126.0, 64 bit but find it is much slower when opening now. any idea why this might be?

i have updated to the latest version of Firefox, 126.0, 64 bit but find it is much slower when opening now. any idea why this might be?

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Did you try with Firefox in Troubleshoot Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode

Did you clear the browser cache and startup? see screenshot https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

Χρήσιμο;

more options

tnx to jonzn4SUSE for the suggestion of using troubleshoot mode. i found that firefox started much faster with the various bits disabled. what i dont understand is when i start firefox ordinarily, i have no pop-up blockers etc enabled anyway and that includes the inbuilt pop-up blocker, ie, all are switched off, so what has changed from how i have firefox start and how trouble shoot mode starts? this is very perplexing!

kevpc

Χρήσιμο;

more options

Post a screenshot so we can see how many add-ons are installed when in normal mode?

Χρήσιμο;

more options

hope i've added the images correctly.

may i also ask, why is it that when i turn off the options for firefox to collect and use data, when i check the next day, all 3 options are ticked again? surely i shouldn't have to do this every day. once selected or de-selected, that's how things should stay unless i change them

Χρήσιμο;

more options

My options have been unchecked for sometime. see screenshot For the slow startup, I would disable Mcafee, restart and see if it makes a difference.

Χρήσιμο;

more options

Mcafee... I'm not a fan and it's not in the add-on store. If it's not on the add-on site, there must be security reasons.

Χρήσιμο;

more options

i dont use Mcafee, it isn't on my machine. the 'M' you can see is for gmail.

any idea on the other issue i've mentioned?

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.