Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Bookmark a pdf page

  • 5 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Hello! I was reading a pdf file in Firefox, and I wanted to bookmark a page to read it later. Unfortunately, on the top right hand corner, I can't find the bookmark button (the ribbon button), and in the settings there is no way to find it or the option related.

Could you help me? Thanks.

Firefox 123, Windows 11

Hello! I was reading a pdf file in Firefox, and I wanted to bookmark a page to read it later. Unfortunately, on the top right hand corner, I can't find the bookmark button (the ribbon button), and in the settings there is no way to find it or the option related. Could you help me? Thanks. Firefox 123, Windows 11
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

If you just want to bookmark the beginning of the document, you use the same method as a web page.

If you want to bookmark, say, page 4, there are two options:

(1) Expand the left column and scroll down to the thumbnail for page 4

Option A:

(2) Right-click the thumbnail and choose Bookmark Link...

(3) Add a relevant title (Firefox doesn't pre-fill the page title) and save

Option B:

(2) Right-click the thumbnail and choose Open Link in New Tab

(3) If Firefox didn't switch to the new tab, switch to the new tab

(4) Add a bookmark to the page normally (in this case, Firefox pre-fills the title)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

You would bookmark it using the Star button in the address bar like any other webpage. You can also right-click on the tab that is displaying the PDF and select Bookmark Tab.

The menu you are looking at is just to deal with the PDF document itself.

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

If you just want to bookmark the beginning of the document, you use the same method as a web page.

If you want to bookmark, say, page 4, there are two options:

(1) Expand the left column and scroll down to the thumbnail for page 4

Option A:

(2) Right-click the thumbnail and choose Bookmark Link...

(3) Add a relevant title (Firefox doesn't pre-fill the page title) and save

Option B:

(2) Right-click the thumbnail and choose Open Link in New Tab

(3) If Firefox didn't switch to the new tab, switch to the new tab

(4) Add a bookmark to the page normally (in this case, Firefox pre-fills the title)

Χρήσιμο;

more options

Thanks for the suggestions, they worked obviously. It's just that I remember about a command in the pdf toolbar, it must have been deprecated or something like that.

Thank you again!

Χρήσιμο;

more options

Actually, there is an entry I never noticed before called Current Page that updates the URL for bookmarking purposes but doesn't actually create the bookmark. It also adds some zoom level info to the URL, which is interesting.

Χρήσιμο;

more options

Note that "Current Page" (View URL from Current Page) is a link and you can right-click this menu item to find "Bookmark Link" in the context menu.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.