Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Convert pdf to word

more options

I want to convert a pdf file that I mistakenly had to generate when I deleted the original file. I want to convert the pdf sheet back to a Word doc so I can edit it.

I want to convert a pdf file that I mistakenly had to generate when I deleted the original file. I want to convert the pdf sheet back to a Word doc so I can edit it.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Unfortunately, I don't think Firefox can help you with this problem. But:

If you have Adobe Acrobat, you can use the Export feature to create a Word document.

If you don't have Export in your Acrobat, you could try opening the PDF in Office 365 Word. If yours works like mine, Word will offer to convert the document.

Any luck?

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.