Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Default zoom level is resetting when resistFingerprinting is enabled. Is this expected behaviour?

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
more options

I have enabled privacy.resistFingerprinting in Firefox. I have also set my default zoom level to 133%

When I open a website (e.g. https://github.com/), it is zoomed to 133% as expected. If I then navigate to a page on that website (e.g. https://github.com/pricing) using the menu at the top of the page, then the new page is still zoomed to 133%. So far, so good.

However, on the new page (https://github.com/pricing) if I increase the zoom over 133%, then navigate back to the original page (https://github.com/) using the menu at the top of the page, then my zoom level is reset to 100%.

Is this expected behaviour? I would have thought that the zoom level would be reset to 133%, not 100%.

I found this, which seems somewhat related: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1609880

I have enabled privacy.resistFingerprinting in Firefox. I have also set my default zoom level to 133% When I open a website (e.g. https://github.com/), it is zoomed to 133% as expected. If I then navigate to a page on that website (e.g. https://github.com/pricing) using the menu at the top of the page, then the new page is still zoomed to 133%. So far, so good. However, on the new page (https://github.com/pricing) if I increase the zoom over 133%, then navigate back to the original page (https://github.com/) using the menu at the top of the page, then my zoom level is reset to 100%. Is this expected behaviour? I would have thought that the zoom level would be reset to 133%, not 100%. I found this, which seems somewhat related: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1609880

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.