Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefow downloads a file twice

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
more options

Whenever I download a file Firefox downloads two of the same file. One is an empty file and the second file is the right size.

Example: I want to download a file called blender-4.0.1-macos-x64.dmg, when I start the download the first copy shows up immediately in my download folder called blender-4.0.1-macos-x64.dmg with zero bytes but another one is still downloading. Once that one is fully downloaded too I have another one in my download floder called blender-4.0.1-macos-x64-1.dmg.

Not sure how to prevent that, it is very annoying

Whenever I download a file Firefox downloads two of the same file. One is an empty file and the second file is the right size. Example: I want to download a file called blender-4.0.1-macos-x64.dmg, when I start the download the first copy shows up immediately in my download folder called blender-4.0.1-macos-x64.dmg with zero bytes but another one is still downloading. Once that one is fully downloaded too I have another one in my download floder called blender-4.0.1-macos-x64-1.dmg. Not sure how to prevent that, it is very annoying

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.