Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Problems typing into search boxes on screens

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
more options

I have increasing instances of having my typed keyboard characters being replaced by garbage. This happens in search boxes within websites and even in input areas on the Firefox basic screen. Clearing my history and caches clear up the issue for a short time, closing Firefox and reopening Firefox clears it for a short time. While this issue occurs, I can still properly type with a Word document of Excel spreadsheet, so I type there (usually Word), cut what I typed and paste it into the proper part of the web screen.

This issue started up about a week ago. I am running under Windows 7 Home Premium, service pack 1, 32-bit operating system.

I have no images of the issue at this time.

Mark Mc Nally

I have increasing instances of having my typed keyboard characters being replaced by garbage. This happens in search boxes within websites and even in input areas on the Firefox basic screen. Clearing my history and caches clear up the issue for a short time, closing Firefox and reopening Firefox clears it for a short time. While this issue occurs, I can still properly type with a Word document of Excel spreadsheet, so I type there (usually Word), cut what I typed and paste it into the proper part of the web screen. This issue started up about a week ago. I am running under Windows 7 Home Premium, service pack 1, 32-bit operating system. I have no images of the issue at this time. Mark Mc Nally

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.